demonstratie

Het lopen van een (van te voren astgestelde) route

'Drum Dodewaard dicht!'

12 december 1987

Als ondersteuning van een proces door de Vereniging Milieudefensie tegen de Staat om de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard af te dwingen, wordt door ongeveer 200 mensen een lawaaiactie gehouden voor de hoofdpoort. Ruim een uur lang wordt met trommels, olievaten en nog veel meer waar lawaai mee te maken valt, een oorverdovend spektakel geproduceerd: “Drum Dodewaard Dicht!”
Een uniek feit: voor het eerst in de geschiedenis was er een vergunning aangevraagd voor een dergelijke actie bij de kerncentrale Dodewaard (en verleend).

Bijlage:
Zeeland veilig - Stralend zeeland

5 november 1987

In Zeeland wordt onder het motto “Zeeland veilig” de opening gevierd van (de weg over) de stormvloedkering. ‘Stop Borssele’ demonstreert omdat ze dat motto toch wat overdreven vindt: er is immers ook nog een kerncentrale en een opslagplaats voor radioactief afval. De actiegroep past de officiële leus dan ook wat aan: ‘Zeeland veilig - stralend Zeeland’, en stelt in "De weg die vandaag door de overheid wordt geopend is één van de vijf wegen die door diezelfde overheid hermetisch zal worden afgesloten bij een ramp met radioactief materiaal.
Ziekenfonds moet meer doen aan preventie

13 september 1987

Bij het kantoor van het ziekenfonds in het Gelderse Doorwerth demonstreren enige tientallen verplichtverzekerden. Volgens hen moet het ziekenfonds actief zijn in het voorkomen van ziektes en daarom acties steunen of voeren tegen bijvoorbeeld kerncentrales en fabrieken die giftige stoffen lozen of produceren. Andere eisen: condooms, acupunctuur en gezond voedsel in het ziekenfondspakket; optreden tegen de chemische-farmaceutische industrie en geen geld voor genetisch-erfelijk onderzoek.
Arrestaties bij demonstratie Nijmegen

6 mei 1986

Tijdens een demonstratie tegen kernenergie in Nijmegen naar aanleiding van Tsjernobyl, komt het tot enige vechtpartijen als de politie mensen die posters plakken probeert te arresteren. Zeven mensen worden gearresteerd. De betogers zeggen dat het politieoptreden onnodig gewelddadig was en dat de arrestanten zijn mishandeld. Aan de demonstratie nemen 300 mensen deel.
Locale Actiedag: tegen UCN & Windscale

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
De Stroomgroep Den Haag organiseert een demonstratie die o.a. langs de Britse Ambassade gaat waar solidariteit wordt betuigd met een grote anti-Windscale demonstratie die op dat moment in London gehouden wordt. Bij het hoofdkantoor van de UCN eindigt de tocht met straattheater. Daar wordt ook een verklaring met de bezwaren tegen de verrijkingsfabriek voorgelezen.
Tegen Kalkar en nieuwe kerncentrales

19 maart 1978

Een demonstratie tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en tegen de bouw van de snelle kweekreactor in het West-Duitse Kalkar. Ongeveer 1000 mensen, voor een deel luguber uitgedost, nemen aan deze, in Amsterdam gehouden betoging, deel.

Bijlage:
Demonstratie tegen Moerdijk bij provinciehuis

21 juni 1985

Ruim 100 mensen demonstreren bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch tegen de plannen om op het Industrieterrein Moerdijk één of meer kerncentrales te bouwen. Aan Van Agt (Commissaris van de Koningin in Noord Brabant) en de Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteit Maatschappij (PNEM) worden petities aangeboden. De Provinciale Staten gaan toch akkoord met het voorstel en geven toestemming voor de bouw.
Smallingerland ook tegen afvalopslag

1 mei 1985

Bij het gemeentehuis van Smallingerland, één van de 12 mogelijke plaatsen voor de interim-opslag van kernafval, demonstreren ruim 100 mensen als Geertsema op bezoek komt. De gemeenteraad heeft kort daarvoor een motie aangenomen waarin de opslag van radioactief afval onmogelijk wordt gemaakt.
'Afval tegen afval' in Den Bosch

19 april 1985

"Afval tegen Afval". Onder dit motto storten mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme een vrachtwagen vol afval op het plein voor het provinciehuis in Den Bosch. Over dit afval wordt een spandoek gelegd, met daarop de tekst: 'Brabant hup, in de atoomklup'. Ook worden er pamfletten uitgedeeld. Dit alles omdat Noord-Brabant opgezadeld dreigt te worden met het radioactief afval én met nieuwe kerncentrales op het industrieterrein Moerdijk, door een actieve lobby van onder andere de Commissaris van de Koningin Van Agt
Griesmeel voor Geertsema in Groningen

16 april 1985

De commissie Geertsema bezoekt Groningen. Vijftig mensen demonstreren tegen zijn plannen en tegen zijn uitspraak dat griesmeel gevaarlijker is dan kernafval. Met deze uitspraak kreeg hij weliswaar de lachers op de hand, maar erg serieus wordt hij niet meer genomen. Overal waar hij komt wordt hij geconfronteerd met griesmeel. Zo ook in Groningen.
Inhoud syndiceren