demonstratie

Het lopen van een (van te voren astgestelde) route

Ondersteuning voor de poort van procedure tegen uitbreiding Urenco

5 september 2004

Bij de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo demonstreren een kleine 100 mensen tegen uraniumverrijking en de verdere uitbreiding van de fabriek. Om 2 uur is het protest begonnen bij de Duitse Urenco vestiging in Gronau en vandaar vertrekken om 3 uur zo'n 20 mensen naar Almelo waar ze verwelkomt worden met koffie en gebak. De demonstratie is tevens ter ondersteuning van het beroep dat aangetekend is tegen de vergunning voor uitbreiding van de verrijkingsfabriek en dat op 30 september dient voor de Raad van State in Den Haag. Toespraken gaan dan ook vooral daarover en over de relatie van Urenco met de kernwapenprogramma’s van onder andere Pakistan, Libië, Noord-Korea en Iran. In november doet de Raad van State uitspraak en vernietigd de uitbreidingsvergunning. Met de opkomst van ongeveer 100 mensen, is het een van de grootste demonstraties bij Urenco van de afgelopen jaren. Meer acties worden ter plekke aangekondigd o.a. op 9 oktober een grote demonstratie tegen de verrijkingsfabriek in het Duitse Gronau. Het lijkt er op dat er in het Oosten van het land, na jarenlange stilte weer meer mensen actief worden tegen de overal in de Euregio gevestigde nucleaire installaties.

Bijlagen:
Protest tegen export van verarmd uranium naar Rusland

23 juni 2004

In Hengelo houden tientallen actievoerders voornamelijk van de SP (Socialistiese Partij) in de nacht van 22 op 23 juni een lawaaiactie tegen een transport met verarmd uranium. De trein met 19 wagons komt van de verrijkingsfabriek in Gronau (Duitsland) en is op weg naar de haven van Rotterdam om naar Rusland vervoerd te worden. Het verarmde uranium wordt daar herverrijkt tot het niveau van natuurlijk uranium, waarna het terugkomt om in Almelo weer verder verrijkt te worden, zodat het geschikt is voor gebruik in kerncentrales. Groot probleem is dat enorme bergen uraniumafval feitelijk geëxporteerd worden, omdat maar een klein gedeelte terugkomt. En natuurlijk, zo zeggen de actievoerders, is gesleep met radioactief materiaal altijd gevaarlijk.

Bijlagen:
Herdenking Tsjernobyl ook in Borssele

24 april 2004

Stop Borssele herdenkt bij de kerncentrale in Borssele de slachtoffers van Tsjernobyl; bij de hoofdpoort worden bloemen gelegd. "Wij herdenken Tsjernobyl met het oog op de toekomst", staat er op een groot spandoek. Men denkt terug: "En dat de koeien naar binnen moesten, en hoe eng het was. Maar ja, mensen denderen gauw over hun angsten heen. En dan neemt de economie het weer over."
Herdenking Tsjernobyl in Almelo

24 april 2004

Ruim 50 mensen demonstreren in Almelo tegen de uraniumverrijkingsfabriek. In toespraken wordt stelling genomen tegen de verdere uitbreiding die Urenco bezig is te realiseren, niet alleen in de capaciteit maar ook in de verrijkingsgraad (van 5 naar 10%). Tevens wordt aandacht gevraagd voor de moeilijkheden van juridische procedures in Nederland door de zg. 'gedoogvergunningen' die nucleaire installaties in het verleden meerdere malen hebben gekregen nadat alle vergunningen door de Raad van State waren vernietigd. De demonstratie vanuit het Almelose centrum eindigt voor de hoofdpoort van de fabriek. Het is tevens de 18de verjaardag van het ongeluk in Tsjernobyl. Voor de slachtoffers daarvan worden bloemen bij de hoofdpoort gelegd.

Bijlagen:
Groene imago Essent aanfluiting

22 april 2004

Onder het motto "Essent's groene imago is een aanfluiting" fluiten Greenpeace activisten de aandeelhouders van Essent uit. Ze delen gele fluitjes -met daarop het stralingsteken- uit aan de aandeelhouders op weg naar hun jaarlijkse vergadering. Energiebedrijf Essent is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. De kerncentrale heeft enige maanden geleden opnieuw een opwerkingscontract getekend voor het kernafval. Essent is daardoor medeverantwoordelijk voor de enorme vervuiling die opwerking oplevert. Haar groene imago is alleen daarom al een aanfluiting.
Vaten visualiseren 'opbrengst' langer open houden Borssele

30 oktober 2003

Ongeveer 150 mensen 'vieren' de dertigste verjaardag van de kerncentrale in Borssele door 600 200-liter vaten 'radioactief afval' op de dijk voor de centrale neer te zetten (meer foto's). Deze vaten symboliseren de hoeveelheid hoogradioactief afval dat in die 30 jaar geproduceerd is. Binnen is de kernenergielobby bijeen. Ze voelen zich gesterkt door het feit dat de centrale minimaal open blijft tot 2013 en vinden dat het tij keert voor kernenergie. Jan Terlouw spreekt zich uit voor nieuwe kerncentrales maar vindt wel dat Nederland te dichtbevolkt is: Oost-Europa zou een goede locatie zijn.
De antikernenergie demonstranten komen af op een oproep door een breed gelegenheidsverbond van de milieuorganisaties Greenpeace, WISE, Natuur en Milieu, Milieudefensie en de Zeeuwse Milieufederatie samen met de politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA.

Bijlagen:
Gebouw voor hoog-radioactief afval geopend

30 september 2003

De koningin opent hoogstpersoonlijk het gebouw voor hoogradioactief afval (HABOG) bij de COVRA in Borssele. Veel maatschappelijke groepen nemen aanstoot aan het feit dat de koningin zich leent voor deze opening van een omstreden faciliteit. Zo plaatsen de Zeeuwse Milieu Federatie en Greenpeace advertenties en roept WISE de koningen in een open brief op niet te gaan. Demonstranten protesteren bij de ingang met spandoeken en rollenspel. De HABOG is omstreden omdat het gepresenteerd wordt als een oplossing voor het radioactief probleem. Voor een beperkte periode (ongeveer 100 jaar) zal het afval hier in opgeslagen worden. Wat er vervolgens de duizenden jaren daarna mee moet gebeuren is nog steeds, na 40 jaar internationaal onderzoek, onduidelijk. De HABOG is buitendijks gebouwd en met de stijging van de zeespiegel is dat geen vertrouwenwekkende locatie.

Bijlagen:
Meer kernafval door langer open blijven Borssele

17 september 2002

Op Prinsjesdag wordt in Den Haag de manifestatie ‘Keer het Tij’ gehouden. Doel er van is om te protesteren tegen allerlei plannen van het nieuwe rechtse (CDA, VVD, LPF) kabinet, zoals: meer wegen, restrictiever immigratiebeleid en het langer open houden van de kerncentrale in Borssele. WISE protesteert hier tegen en laat in het kader van haar campagne tegen Essent (voor de helft eigenaar van Borssele) ‘radioactief afval’ begraven. Afval dat zal ontstaan door het langer open houden van de kerncentrale.
Nieuwe mijnwet: eenvoudiger voor opslag kernafval in bodem

28 januari 2002

Bij een bezoek van de minister van Economische Zaken Jorritsma en een tweede kamerdelegatie aan het Groninger museum, protesteren leden van de Milieufederaties van Groningen, Drenthe en Friesland. De reden voor het protest is de voorgestelde wijziging van de Mijnwet waar de Kamer binnenkort over moet beslissen. Hierdoor wordt het Ministerie van Economische Zaken (het 'Ministerie van Ondergrondse Zaken' volgens het pamflet) bevoegd om milieuvergunningen af te geven voor bijvoorbeeld ondergrondse opslag van radioactief afval en niet langer de provincies. Het Ministerie van Economische Zaken staat bekend om zijn lobby voor kernenergie. "Hetzelfde ministerie heeft al diverse keren geprobeerd om via de rechter de provinciale verboden tegen ondergrondse opslag onderuit te halen. Je moet deze kat niet op het spek binden", besluit de verklaring van de Noordelijke milieuorganisaties bij het protest.

Bijlagen:
"Kernenergie uit de tijd en onverantwoord"

30 november 2001

Op de TU-Delft vindt een congres plaats onder de titel: “Kernenergie: energie voor de toekomst of verleden tijd?”. Het is een bijeenkomst van de Vereniging voor Technische Physica, maar de laatste overblijfselen van de kernenergie-gelovers komen samen. Waren dit soort ontmoetingen tot voor kort vooral een soort reünie met hoofdzakelijk 60-plussers en verhalen over ‘de goeie-ouwe-tijd’, nu zijn er ook veel jongeren.
Voor de ingang worden pamfletten uitgedeeld en wordt aan alle deelnemers het antwoord op de vraag alvast meegedeeld: “Kernenergie is uit de tijd en onverantwoord!”.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren