demonstratie

Het lopen van een (van te voren astgestelde) route

Twintig jaar Tsjernobyl

26 april 2006

Eerst bij de Wit-Russische en daarna bij de Oekraïense ambassade in Den Haag is er een wake om de ramp in Tsjernobyl te herdenken. In de nacht van 25 op 26 december om precies 1.23 uur, (Nederlandse tijd 0.23 uur) vond de grootste ramp uit de civiele kernenergie plaats. Al is Tsjernobyl het ernstigste ongeluk, het is zeker niet het eerste of het laatste ongeluk in een kerncentrale. Op een groot spandoek wordt dat duidelijk gemaakt. Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) zegt dat er 4000 doden te verwachten zijn door het ongeluk, maar baseren zich op een studie die in de inleiding spreekt van 8000 en als de gegevens heel kritisch gelezen worden zelfs uitkomt op 10.000 tot 25.000. De Internationale Artsenvereniging IPPNW komt met een rapport waarin gesteld wordt dat alleen al tot 2006 tussen de 50.000 en 100.000 liquidatoren (schoonmakers) zijn overleden en dat in heel Europa verhoogde leukemiesterftecijfers waar te nemen zijn. Maar in de publieke opinie zijn vooral de IAEA-cijfers.

Bijlagen:
Herdenking Tsjernobyl en protest tegen export afval naar Rusland

22 april 2006

In Almelo demonstreren ongeveer 150 mensen tegen kernenergie, Urenco en de export van kernafval naar Rusland. Het is tevens de herdenking van 20 jaar Tsjernobyl, het ongeluk in de Oekraïense reactor op 26 april 1986. Het is een grensoverschrijdende herdenking: in de ochtend was er al een gezamenlijke manifestatie in het centrum van Gronau -waar ook een Urenco verrijkingsfabriek staat-, waarna een deel van de actievoerders naar Almelo vertrekt.
Bij de hoofdpoort van de uraniumverrijkingsfabriek wordt een manifestatie gehouden, waarna in een demonstratieve optocht naar het centrum van Almelo wordt gelopen, waarin een afsluitende bijeenkomst de vele duizenden slachtoffers van Tsjernobyl worden herdacht.

Bijlagen:
Delta: nieuwe kerncentrale serieuse optie

4 maart 2006

De actiegroep 'Stop Borssele' voert actie bij het hoofdkantoor van Delta in Middelburg. Delta is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft enkele weken daarvoor laten weten dat een nieuwe kerncentrale wat hem betreft een serieuze optie is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Delta laat daarop weten een tweede centrale in Borssele niet bij voorbaat uit te sluiten en zegt later zelfs dat men plannen ontwikkelt voor de bouw van een nieuwe kerncentrales Het politieke klimaat voor kernenergie is in die afweging nog wel erg belangrijk, geeft men toe.

Bijlagen:
Opnieuw transport naar Rusland

25 januari 2006

In de avond van 25 januari vertrekt er vanuit Gronau opnieuw een trein met verarmd uranium op weg naar Rusland. Net als vorige keren wordt bij Hengelo door de SP en NENO (het Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg) actie gevoerd als de trein passeert. Ook Urenco Almelo vervoert verarmd uranium naar Rusland, maar per vrachtwagen, en dus veel moeilijker te 'spotten' en actie tegen te voeren.
Almelo: jaarlijkse herdenking Tsjernobyl

23 april 2005

Aan de jaarlijkse Tsjernobyl herdenking in Almelo doen dit jaar zo'n 80 mensen mee. De stoet vertrekt vanuit de binnenstad en loopt de 5 kilometer naar het UCN-terrein op het industrieterrein. De demonstratie heeft een internationaal, maar tegelijkertijd regionaal karakter, door een groep mensen uit het nabijgelegen Duitse Gronau. Door de verschillende sprekers wordt aandacht besteed aan de juridische strijd tegen de capaciteitsuitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek, de hernieuwde discussie over het langer open houden van kerncentrale Borssele en de relatie van de UCN met de defensie-industrie (o.a. de Joint Strike Fighter) en de verspreiding van kernwapentechnologie.

Bijlagen:
Oproep aan aandeelhouders Essent: sluit Borssele

21 april 2005

Hoewel de Essent aandeelhoudersvergadering in het teken staat van het salarisniveau, vragen WISE en Natuur en Milieu ook aandacht van de in grote getale gekomen aandeelhouders voor een andere kwestie: de sluiting van de kerncentrale in Borssele. Essent is voor 50% eigenaar van de kerncentrale en de aandeelhouders van Essent zijn gemeentes en provincies. Aan de aandeelhouders wordt een brief uitgedeeld waarin ze gevraagd wordt akkoord te gaan met sluiting en van de overheid in ruil daar voor geld te krijgen om te investeren in werkelijk duurzame energievoorziening.
Ook in Apeldoorn protest uraniumexport naar Rusland

14 april 2005

Het tweede transport dit jaar met verarmd uranium van de verrijkingsfabriek in Gronau naar Rusland dat per trein naar Rotterdam vervoerd wordt. Ook dit keer weer een actie er tegen, dit keer in Apeldoorn waar leden van de SP een picket-line langs het spoor houden als de trein voorbij rijdt. Het uranium blijft voor het grootste deel achter in Rusland en wordt daarom als export van afval gezien.
Plutonium Borssele bruikbaar in kernwapens

7 april 2005

Het tweede transport van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague komt in het diepste geheim (of interesseert niemand zich ervoor?) aan bij de COVRA in Borssele. Greenpeace doet nog een symbolische actie. Omdat niemand weet wat te doen met het plutonium dat uit de brandstof wordt gehaald bij opwerking, bied Greenpeace een enorme 'kernbom' van 6 bij 2 meter aan bij de opslagplaats van hoogradioactief kernafval. De kerncentrale Borssele 'produceert' per jaar ruim 100 kilo plutonium, hetgeen, ook al wordt dat vaak tegengesproken, geschikt is voor kernbommen.
Opnieuw protest tegen export afval naar Rusland

3 maart 2005

Zo'n dertig activisten demonstreren in Hengelo tegen een transport van Gronau naar Rotterdam met uranium. Van de in grote hoeveelheid aanwezige sneeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt om de trein met 13 wagons te bekogelen met sneeuwballen. Tegen het transport was ook in Gronau en Muenster al veelvuldig actie gevoerd. Ook vorig jaar was er in Hengelo een actie tegen een dergelijk transport. De belangstelling om met anti-kernenergie acties mee te doen lijkt, zeker ook in de grensstreek, te groeien. De wagons vervoeren verarmd uranium dat naar Rusland gebracht wordt waar het herverrijkt wordt tot natuurlijk niveau en waar heel veel radioactief afval achterblijft.

Bijlagen:
Borssele nog langer open?

24 februari 2005

Bij het spoeddebat over staatssecretaris Van Geel's uitlatingen over het langer open houden van de kerncentrale in Borssele (nog langer dan de afgesproken 40 jaar in bedrijf -dus eind 2013), aangevraagd door GroenLinks, PvdA en SP, protesteren op het Plein voor de Tweede Kamer milieuorganisaties. Rond het Plein worden 200 grote vaten neergezet die de hoeveelheid hoog radioactief afval symboliseren die Borssele in 10 jaar oplevert. Zo'n 80 demonstranten staan uren in de kou om hun ongenoegen kenbaar te maken. Opeens lijkt de discussie helemaal weer terug te zijn en het journaal opent er zelfs mee. Het debat levert weinig op omdat de cijfers waarmee Van Geel zijn verhaal onderbouwt dat sluiten heel duur is, pas later openbaar worden.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren