demonstratie

Het lopen van een (van te voren astgestelde) route

Op Binnenhof tegen UCN

25 januari 1978

‘Enkele honderden’ mensen demonstreren op het Binnenhof in Den Haag. Aanleiding zijn de debatten de dagen erna over de uitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo van UCN. UCN is het Nederlandse deel van Urenco. Er wordt een verklaring voorgelezen en aan CDA’er Van Houwelingen (tegenstander van de uitbreiding) overhandigd. De verklaring is opgesteld door het Landelijk Energie Komitee samen met 27 andere organisaties. Het gaat vooral in op de gevolgen van het leveren van verrijkt uranium aan Brazilië; de belangrijkste reden waarom UCN uitgebreid moet worden, en concludeert: “Een werkelijke daad tegen de verspreiding van atoomwapens is noodzakelijk: Geen uitbreiding van de ultracentrifuge in Almelo”.
Na het voorlezen vertrekken delegaties naar de Britse en West-Duitse ambassades (naast Nederland de andere deelnemende landen in Urenco).
Protest tegen Kalkarheffing

15 november 1973

Leden van het Kalkar-comité demonstreren in Den Haag bij het Tweede Kamer gebouw. Daar wordt het wetsvoorstel ‘Vaststelling van de begroting van het Fonds Ontwikkeling Snelle Kweekreactor 1974’ besproken. In die begroting is de grootste post de inkomsten uit de zgn. 3% Kalkarheffing, die iedereen vanaf 1 juli verplicht is te betalen.
Rampenzone kerncentrale Borssele

12 mei 1973

Als onderdeel van de Informatieweek Borssele is er op de zaterdag een ‘informatietocht Rampenzone kerncentrale Borssele’. Enkele tientallen mensen doen mee met de tocht door de zone van 20km rond de kerncentrale. Er is veel onrust over de veiligheid (een deel van de rapporten zijn alleen in het Duits beschikbaar) en over de rampenplannen (die eigenlijk ontbreken).
De activiteiten tijdens de informatieweek die zondags zijn begonnen met uitdelen van stencils bij de kerken worden georganiseerd door het Moratorium Komitee Nederland (i.s.m. onder andere Borssele ad hoc en de Werkgroep Kernenergie) die pleit voor het uitstellen van elke beslissing over kernenergie voor een periode van 5 jaar. Een maand later, op 19 juni, krijgt PZEM de vergunning om de kerncentrale in werking te stellen.
Vangrail symbool strijd tegen kernenergie

6 september 1981

Stop Borssele (in samenwerking met andere Zeeuwse en Belgische anti-kernenergiegroepen) demonstreert in de vangrails van de Rijksweg 58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom. Het is een stil protest tegen de atoomlobby “die alles in het werk stelt wat krom is recht te praten”. Om de paar honderd meter staat een anti-atoom-aktievoerder met een bord 'Geen kernenergie, stop Borssele'. De groepen hebben de vangrail uitgeroepen tot symbool in de strijd van de anti-kernenergie-beweging. “Stop Borssele wil de vangrail zijn op de heilloze weg, waarop kernenergie ons voert”.
In totaal worden bij de actie 38 mensen door de politie bekeurd of gearresteerd. In maart 1982 moeten 9 van hen voorkomen en worden veroordeeld.

Bijlage:
Ballonnen tegen Dodewaard

13 september 1980

Op deze zaterdag zijn een tiental mensen bij de kerncentrale Dodewaard aan het demonstreren. Doel is aandacht vragen voor het ultimatum van de Dodewaard-gaat-dicht!-beweging: als de centrale niet voor 1 oktober gesloten is, wordt er op 18 oktober begonnen met een blokkade van de kernreactor. Dat is in mei besloten toen duizenden mensen over het actievoorstel vergaderden. Ballonnen die de actievoerders oplaten, tonen de verspreiding van radioactiviteit in geval van een ongeluk. Werknemers van de kerncentrale hebben op 26 augustus een open brief gestuurd aan de regering waarin ze de regering vragen zich "duidelijk uit te spreken dat dergelijke acties volledig buiten de bestaande rechtsorde vallen en dat er zonder uitstel tegen opgetreden zal worden".

Bijlagen:
Drentse gemeenten wijzen opslag kernafval af

11 november 1978

Inwoners en burgemeesters van de Drentse gemeenten Borger en Gasselte protesteren tegen de plannen van de overheid kernafval op te slaan in zoutkoepels onder deze buurgemeenten. Automobilisten op de toegangswegen naar de dorpen die remden door de borden “Snelheid verminderen –stralingsgevaar” kregen pamfletten aangereikt waar in op de gevaren van kernafval opslag in zout werd gewezen. De burgemeester van Borger zegt dat de risico’s van kernenergie niet mogen worden genomen, onder andere door de risico’s die kleven aan de opslag van kernafval. Dat betekent volgens hem wel dat we zuinig moeten zijn met energie.
Solidair met verzet tegen Koodankulam

21 september 2012

In India wordt al jaren geprotesteerd tegen de bouw van de Russische kerncentrales in Koodankulam. Nu het opstarten van de reactoren dichterbij komt, weliswaar enorm vertraagd, neemt het protest van de lokale bevolking toe. Door politieoptreden komen in september twee mensen om het leven en duizenden worden gearresteerd, soms op aanklachten waar de doodstraf voor kan worden gegeven. Om de strijd tegen Koodankulam te steunen en solidariteit te tonen met de lokale bevolking, demonstreren ongeveer 25 mensen bij de Indiase Ambassade in De Haag tegen de repressie.

Bijlagen:
Prins per helikopter naar opening

7 juni 2012

Met zijn uraniumverrijkingsfabrieken is Urenco een cruciale wereldspeler. Prins Willem Alexander is uitgenodigd om de nieuwste productiehal van de fabriek in Almelo te openen. Veel mensen vinden dat vreemd omdat hij zich herhaaldelijk uitgelaten heeft over de noodzaak van een transitie naar duurzame energie. Enschede voor Vrede roept in een petitie, die in korte tijd door honderden mensen wordt ondertekend, de prins op niet naar de opening te gaan, maar de Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat hij toch zal gaan.
Bij de poort demonstreren ongeveer 30 mensen tegen uraniumverrijking en kernenergie, maar Willem Alexander komt en vertrekt per helikopter. Sinds een jaar is de op dit moment in coma liggende Prins Friso opgenomen in de directie van het international bedrijf.

Bijlagen:
Protest bij presentatie 'Duurzaamheidsverslag' Delta

11 november 2011

Uitgerekend op deze 'dag van de duurzaamheid' presenteert Delta in Kamperland haar MVO-duurzaamheidsverslag. Haar keuze voor kernenergie wordt daarbij gekwalificeerd als een milieuprestatie, terwijl het 'Comité Borssele 2? Nee!' juist benadrukt dat Delta haar elektriciteit voor 90% produceert uit niet duurzame bronnen. Verder blokkeert een 5 miljard investering in een nieuwe kerncentrale juist de ontwikkeling van duurzame energie; 'aan schone schijn heeft niemand behoefte'.
Paasmars in teken Tsjernobyl

25 april 2011

Op deze tweede paasdag is de jaarlijkse Paasmars voor ontwapening en vrede dit jaar, 25 jaar na het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, in Almelo en eindigt bij de Nederlandse uraniumverrijkingsfabriek van Urenco. Ongeveer 75 mensen nemen er aan deel en luisteren oa. naar toespraken over de relatie tussen kernenergie en kernwapens, het gebruik van verarmd uranium in wapensystemen en de relatie tussen de kernwapenprogramma's van Noord-Korea en Pakistan en Urenco.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren