Borssele

Blokkade transport naar opwerkingsfabriek

12 november 1996

Vijftien actievoerders van Greenpeace ketenen zich vast aan een transport met splijtstof die net het terrein van de kerncentrale in Borssele verlaten heeft. De vrachtwagen is op weg naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Het lukt de activisten om de vrachtwagen met de container 2,5 uur op te houden. Zolang heeft de ME nodig om de kettingen door te knippen waarmee ze vast zitten. De datums van deze transporten worden nog steeds geheim gehouden uit angst voor acties. Een jaar later krijgt Greenpeace een actieverbod voor een half jaar voor de Borssele transporten. Daarna houdt eerst België het tegen en later worden ze verboden omdat er te hoge stralingswaarden zijn waargenomen bij eerdere transporten. Pas Kerst 1998 worden ze weer toegestaan, maar juridische procedures tegen de vergunningen zal weer veel vertraging opleveren.
Borssele: inzameling sleutels voor kunstwerk

14 januari 1995

De actiegroep ‘Stop Borssele’ al sinds de jaren zeventig actief in Zeeland is blij met de op handen lijkende sluiting van de centrale en begint op de dijk tegenover de centrale met een kunstwerk. Een kunstwerk van sleutels moet het worden: een kunstwerk dat het verzet tegen kernenergie moet symboliseren. Als de directeur van de centrale leuk denkt te wezen en een sleutel aanbiedt voor het openhouden van Borssele ("deze sleutel opent de deur naar een veilige, goedkope en milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit door kernenergie") ontstaat er wat commotie.

Bijlage:
Blokkade tegen openhouden kerncentrale Borssele tot 2004

19 december 1994

Greenpeace blokkeert vanaf 7 uur door middel van 40 vastgeketende actievoerders een vijftal poorten van de centrale in Borssele en houden daarmee 400 personeelsleden buiten. De bedrijfsbrandweer 'ontdekt' om half een 's middags echter nog een poort en opent die voor het personeel.
De Tweede Kamer praat de dag erna over de sluiting van de centrale. Ze stemt er mee in dat de centrale in 2004 gesloten wordt. Minister Wijers (Economische Zaken) stelt 70 miljoen gulden beschikbaar om de modificatie met de vervroegde sluiting rendabel te maken. Hiermee is een snelle sluiting van de baan.

Bijlage:
Minuut stilte voor slachtoffers Tsjernobyl

26 april 1994

In Borssele wordt bij de centrale de ramp in Tsjernobyl herdacht met een minuut stilte. Het is precies 8 jaar na het ongeluk in de Oekraïense reactor en het wordt steeds duidelijker dat de gevolgen desastreus zijn. Het aantal kinderen met schildklierkanker is enorm gestegen en ook het aantal gevallen van leukemie (die een langere incubatietijd heeft) begint te stijgen. Het zal nog langer duren, maar dan zullen ook andere soorten kanker sterk stijgen.
Herdenking Tsjernobyl in Borssele

26 april 1993

Ook in Borssele wordt de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl met een korte demonstratie bij de kerncentrale herdacht. Ongeveer 15 mensen nemen er aan deel.
Op het dak van de portiersloge

15 oktober 1990

Het lukt zo’n 15 activisten van ‘Stop Borssele’ om op het dak van de portiersloge van de kerncentrale in Borssele te klimmen. Hoewel de beveiligingsdienst en de politie snel ter plekke zijn, wordt niet ingegrepen. Na een half uur verlaat iedereen vrijwillig het terrein. ‘Stop Borssele’ vindt dat eerst de kerncentrales (de producenten van het radioactieve afval) dicht moeten, voordat er gepraat kan worden over de minst slechte opslag methode. De COVRA opslag faciliteit is dus onacceptabel.

Bijlage:
'Secret Service' op zoek naar kerncentrale

30 september 1989

De Secret Service Borssele (SSB) zoekt naar illegale activiteiten bij de Zeedijk. Aanleiding voor het bezoek zijn geruchten dat er, zonder bouwvergunning, toch een kerncentrale gebouwd zou zijn. Activisten van ‘Stop Borssele’ willen op deze ludieke manier duidelijk maken dat kort daarvoor de in 1969 afgegeven bouwvergunning nietig is verklaard. Boeren die op grond van die bouwvergunning een schadevergoeding hebben geëist, worden naar huis gestuurd met de mededeling dat er planologisch op de plaats van de kerncentrale niets veranderd is, omdat de bouwvergunning, wegens het ontbreken van geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zeeland niet geldig is. En er officieel dus helemaal geen kerncentrale op die plek staat.
De voorlopige conclusies van de Secret Service Borssele zijn duidelijk: "Het terrein van de zich P.Z.E.M. noemende fabriek blijkt behalve een kolen gestookte fabriek ook een nucleair gestookte fabriek te herbergen." Illegaal.

Bijlage:
Herdenking Tsjernobyl bij Borssele

24 april 1988

Ongeveer 40 mensen komen af op de herdenking van de ramp in Tsjernobyl. Het ‘Zeeuws Platform tegen Kernenergie’ had opgeroepen tot een demonstratie op het strand in Borssele bij de koelwateruitlaat van de kerncentrale. Via flessen in het water (van de Westerschelde) en ballonnen in de lucht wil men duidelijk maken dat een ongeluk niet beperkt zal blijven tot de onmiddellijke omgeving van de centrale. Ook net over de Belgische grens bij de kerncentrales van Doel vindt een dergelijke actie plaats.
'Nooit meer Tsjernobyl - Borssele dicht!'

24/26 april 1987

Eén jaar na het ongeluk met de kernreactor in het Russische Tsjernobyl vindt een 28 uurs blokkade plaats van de kerncentrale in Borssele onder het motto: “Nooit meer Tsjernobyl - Borssele dicht!”. Dit is een van de grotere directe acties in de geschiedenis van de antikernenergie-beweging in Nederland.
Vanaf vrijdagmiddag 24 april wordt een tentenkamp ingericht. Zaterdagmorgen om 10 uur begint de 28-uurs blokkade van alle 10 (!) poorten van het complex. Bij het begin zijn ongeveer 2.500 mensen aanwezig, een aantal dat gestadig oploopt. ‘s Middags is er een onverwachte blokkade van de Pechiney fabrieken. Pechiney is hoofdafnemer van de stroom van Borssele, heeft contracten met een prijs ver onder de kostprijs (waardoor andere consumenten Pechiney subsidiëren), en het moederbedrijf is zelf ook betrokken bij verschillende onderdelen van de kernenergieketen. De politie, duidelijk niet voorbereidt, grijpt zeer hard in. Als het de ‘gewone platte pet’ niet lukt, wordt de ME ingezet om de blokkade te breken. De eerste stenen en kluiten aarde vliegen door de lucht. Maar uiteindelijk worden de activisten bij de fabriek verdreven. ‘s Nachts breken er bij de kerncentrale felle gevechten uit tussen een groep ‘autonomen’ en de ME. Er vallen veel gewonden onder de laatsten. Tot in september 1990 aan toe verschijnen er regelmatig artikelen in de pers over de gevolgen voor het peloton ME dat 's nachts 'de autonomen' tegenkwam. In een artikel in het Tijdschrift voor de Amsterdamse Politie van februari 1992 wordt onthuld dat er ME’ers klaar lagen met getrokken pistolen en karabijnen om demonstranten die door de ME-linie heen zouden breken neer te schieten.
Op het inderhaast bij elkaar geroepen overleg op zondagmorgen vroeg met vertegenwoordigers van alle blokkadegroepen, is veel kritiek op de rellen, maar iedereen wil wel doorgaan met blokkeren tot de afgesproken tijd. Zondag om 2 uur wordt de blokkade afgesloten met een demonstratie die (op aandringen van de dorpsbewoners die hun zondagsrust verstoort dreigen te zien) buiten het dorp begint. Ruim 5000 mensen nemen deel waarna de actie afgesloten wordt met een manifestatie op het tentenkamp. De ME dreigt nog even door haar aanwezigheid en de pogingen tot arrestaties het feest te verstoren. In totaal worden het actie-weekend 650 politieagenten ingezet. De hetze van de Telegraaf tegen de actie is weer ouderwets, het lukt ze al om van tevoren een subsidie (fl 1.000) van de gemeente Arnhem voor activiteiten rond 1 jaar Tsjernobyl, in een kwaad daglicht te stellen. De wethouder ziet zich bijna genoodzaakt af te treden.

Bijlagen:
Wake voor behoud Moeder Aarde

19/20 naart 1987

De Franciscaner Vredeswacht houdt een nachtwake voor de kerncentrale in Borssele die de 19de weer is opgestart. Ondanks de koude nemen ruim dertig mensen aan de wake deel. Het thema is: ‘Samen waken tot behoud van Moeder Aarde en haar bewoners op een plaats waar angstaanjagende risico's worden genomen'. De wakende Franciscanen hebben nogal wat last van baldadige schooljeugd.
Inhoud syndiceren