Borssele

Activisten Greenpeace voor derde keer op koepel kerncentrale

19 mei 2005

Enkele actievoerders van Greenpeace hangen op de koepel van de kerncentrale in Borssele grote doeken en schilderen daar grote scheuren op. Zo'n 40 activisten kunnen vrij gemakkelijk via ladders over de hekken op het kerncentraleterrein komen, de bewakingsdienst vol verbazing achter zich latend. De activisten zijn verkleed als kernafvalvaatjes en protesteren tegen het mogelijk langer openblijven van de kerncentrale en het presenteren van kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem. En dus tegen de ontkenning van de problemen: Kernenergie is niet veilig en er is ook geen oplossing voor het afvalprobleem. Het is de derde keer dat het actievoerders lukt om op de koepel van de kerncentrale te komen. Later wordt Greenpeace veroordeelt tot het betalen van een flinke schadevergoeding voor deze actie.

Bijlagen:
Herdenking Tsjernobyl ook in Borssele

24 april 2004

Stop Borssele herdenkt bij de kerncentrale in Borssele de slachtoffers van Tsjernobyl; bij de hoofdpoort worden bloemen gelegd. "Wij herdenken Tsjernobyl met het oog op de toekomst", staat er op een groot spandoek. Men denkt terug: "En dat de koeien naar binnen moesten, en hoe eng het was. Maar ja, mensen denderen gauw over hun angsten heen. En dan neemt de economie het weer over."
Vaten visualiseren 'opbrengst' langer open houden Borssele

30 oktober 2003

Ongeveer 150 mensen 'vieren' de dertigste verjaardag van de kerncentrale in Borssele door 600 200-liter vaten 'radioactief afval' op de dijk voor de centrale neer te zetten (meer foto's). Deze vaten symboliseren de hoeveelheid hoogradioactief afval dat in die 30 jaar geproduceerd is. Binnen is de kernenergielobby bijeen. Ze voelen zich gesterkt door het feit dat de centrale minimaal open blijft tot 2013 en vinden dat het tij keert voor kernenergie. Jan Terlouw spreekt zich uit voor nieuwe kerncentrales maar vindt wel dat Nederland te dichtbevolkt is: Oost-Europa zou een goede locatie zijn.
De antikernenergie demonstranten komen af op een oproep door een breed gelegenheidsverbond van de milieuorganisaties Greenpeace, WISE, Natuur en Milieu, Milieudefensie en de Zeeuwse Milieufederatie samen met de politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA.

Bijlagen:
Afspraak = afspraak: Borssele dicht!

16 september 2002

Ongeveer 15 actievoerders van de SP sluiten bij de wisseling van de avondploeg symbolisch de kerncentrale in Borssele onder het motto "afspraak = afspraak". Ze protesteren daarmee tegen de pogingen om de kerncentrale langer open te houden en willen dat de nieuwe regeringspartijen zich houden aan de gemaakte afspraak en dat de kerncentrale uiterlijk 31-12-2003 dicht gaat.
Greenpeace op koepel kerncentrale Borssele

17 januari 2001

‘s Morgensvroeg, uren voor een transport naar de opwerkingsfabriek in La Hague zal vertrekken, knippen zes activisten van Greenpeace de omheining rond de kerncentrale in Borssele kapot en twee van hen lukt het om op de koepel te klimmen met een groot spandoek: Stop opwerking. Ze worden uiteindelijk ook gearresteerd. Een afgang voor de beveiliging van de centrale. "Ik ben niet gelukkig met de effectiviteit van onze beveiliging. Daarom zullen we dit voorval goed analyseren, zodat zoiets niet nog eens kan voorkomen", zegt een resolute directeur Bongers.
Borssele onmiddellijk dicht!

21 juni 2001

Greenpeace beklimt opnieuw de koepel van de kerncentrale in Borssele: de kerncentrale dient onmiddellijk gesloten te worden, maar uiterlijk voor 1-1-2004. Een dag later begint in Den Bosch het proces over die sluitingsdatum. In 1994 was die sluitingsdatum overeengekomen door regering en exploitant en vervolgens vastgelegd in een vergunningswijziging. Na vernietiging daarvan door de Raad van State is er nu een rechtzaak om de sluiting af te dwingen.
Vier van de zes activisten worden voordat ze op de koepel zijn aangehouden, de twee overigen komen wel bovenop. Nauwelijk een half jaar eerder, na een vorige 'koepelbezetting' had de directeur nog gezegd dat activisten op de koepel niet nog een keer mocht gebeuren.
Gezamenlijke transportdag om politie-inzet te beperken

1 maart 2001

Opnieuw transportdag. Dat jaar al het derde transport van Dodewaard over de weg naar de haven van Vlissingen en het tweede van Borssele per trein naar Frankrijk. Om politie inzet te beperken worden beide transporten nu op dezelfde dag gedaan.
Een week van tevoren had Greenpeace een verbod gekregen om tegen het Borssele transport actie te voeren. Het verbod geldt voor een jaar. Ook zijn er allerlei noodverordeningen afgevaardigd in een aantal gemeentes in Zeeland waar het transport langs komt. Ondanks dat komt het toch tot protesten. Greenpeace probeert een bouwkeet met een kraan op de rails te takelen, om die dan van binnenuit vast te zetten. Maar de ME verhinderd het en de keet komt in de berm. Activisten van Onkruit vergaat niet! zitten aan betonnen vaten vastgeketend op een overweg. De trein moet stoppen en na verloop van tijd tilt een grote shovel vaten en actievoerders van het spoor af. In totaal worden 16 mensen gearresteerd. In Zeeland begint al wat ongenoegen te ontstaan dat er elke keer weer honderden agenten nodig zijn om de transporten te beschermen.

Bijlagen:
6000 liter radioactief water terug bij kerncentrale Borssele

5 juni 1999

Greenpeace dumpt 6000 liter radioactief afvalwater bij de kerncentrale in Borssele. Het water is afkomstig van de lozingspijp van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Toen Greenpeace van de minister geen toestemming kreeg om het afvalwater aan land te brengen, besloot men het zonder toestemming bij de kerncentrale achter te laten. De kerncentrale is volgens Greenpeace verantwoordelijk voor het radioactieve vervuilde water. Twee grote tanks worden voor de poort achtergelaten en nog twee tanks over het hek van de kolencentrale getild en daar neer gezet. De COVRA haalt in opdracht van VROM het afval op en slaat het op. Er blijkt inderdaad sprake van verhoogde straling. “La Hague loost zonder blikken of blozen 230 miljoen liter per jaar, maar zodra er een klein deel van dit water wordt teruggebracht, weet niemand er raad mee”, aldus Greenpeace.
Radioactieve lozingen door opwerking

24 juni 1997

Greenpeace brengt 250 gram sediment en 150 milliliter water aan land bij de kerncentrale Borssele. Het is precies het aandeel dat Borssele heeft in de monsters die Greenpeace naar boven heeft gehaald bij de opwerkingsfabriek in La Hague. Volgens de Nederlandse wetgeving is de radioactiviteit zo hoog dat het radioactief afval is. VROM weigert eerst de boot vanuit Scheveningen te laten vertrekken met het radioactief afval aan boord, maar haalt bakzeil als Greenpeace voet bij stuk houdt: het wil het terugbrengen naar de rechtmatige eigenaren; de kerncentrales. Opwerking staat al lang ter discussie, vooral door de radioactieve lozingen en ook omdat het onnodig is: er is geen markt voor het plutonium. Ook is volgens Greenpeace directe opslag goedkoper dan eerst opwerking en dan opslaan.
60 kilo sleutels voor monument sluiting Borssele

26 april 1997

De Zeeuwse actiegroep ‘Stop Borssele’ begint nu publiekelijk met het inzamelen van sleutels. Men wil, als de kerncentrale gesloten wordt, op de dijk langs de Westerschelde tegenover de centrale, een kunstwerk oprichten, gemaakt van sleutels. Binnen een paar uur wordt er 60 kilo sleutels ingeleverd. De actie (officieel begonnen in januari 1995, toen leek dat sluiting nabij was) gaat door tot de centrale werkelijk gesloten is. In augustus zal de gemeenteraad van Borsele besluiten niet mee te werken aan de oprichting van het kunstwerk door een aanvraag voor een sokkel af te wijzen.
Inhoud syndiceren