1994

Blokkade tegen openhouden kerncentrale Borssele tot 2004

19 december 1994

Greenpeace blokkeert vanaf 7 uur door middel van 40 vastgeketende actievoerders een vijftal poorten van de centrale in Borssele en houden daarmee 400 personeelsleden buiten. De bedrijfsbrandweer 'ontdekt' om half een 's middags echter nog een poort en opent die voor het personeel.
De Tweede Kamer praat de dag erna over de sluiting van de centrale. Ze stemt er mee in dat de centrale in 2004 gesloten wordt. Minister Wijers (Economische Zaken) stelt 70 miljoen gulden beschikbaar om de modificatie met de vervroegde sluiting rendabel te maken. Hiermee is een snelle sluiting van de baan.

Bijlage:
Weer vernielingen SEP-terrein

21 november 1994

De groep 'Stop Kernenergie' richt vernielingen aan op het SEP-terrein in Arnhem. Volgens het persbericht is de SEP een grote promotor van kernenergie: "De SEP wil opnieuw een half miljard investeren en daarmee kernenergie levensvatbaar houden". De actie gebeurt in de nacht voordat de Tweede Kamer stemt over de modificatie van Borssele. In eerste instantie staken de stemmen, maar een dag later wordt alsnog een motie van Groen Links aangenomen waarin gevraagd wordt Borssele niet langer open te houden dan 2004. In de praktijk, zo werd gedacht, zou dat betekenen dat de modificatie te duur zou worden voor dat beperkt aantal bedrijfsjaren en dus niet door zou gaan. Dat zou dan weer betekenen dat de centrale snel dicht zou moeten omdat zonder modificatie de veiligheidsnormen niet gehaald worden. Milieuorganisaties kondigen al een groot feest bij de verwachte sluiting een jaar later op 31 december aan. Later blijkt er alsnog een oplossing gevonden te worden, Wijers zegt snel 70 miljoen gulden extra geld toe, waardoor modificatie haalbaar wordt en de centrale pas in 2004 gesloten hoeft te worden.

Bijlagen:
Vrachtwagens radioactief zand en geld voor langer open houden Borssele

15 november 1994

Vanaf de kerncentrale Borssele vertrekt Greenpeace met vrachtwagens vol 'radioactief zand' en 'geld'. Men wil op deze manier laten zien dat langer openhouden veel geld zal kosten en veel meer radioactief afval zal opleveren. Men dumpt het op het Binnenhof in Den Haag, waar de Tweede Kamer verder gaat met haar op 9 november begonnen debat over de modificatie (aanpassen aan nieuwe veiligheidseisen) van de kerncentrale en daarmee gepaard gaand, het al dan niet langer open houden. Min. Wijers (EZ) is tegen sluiting, CDA en VVD ook, PvdA is tegen langer open houden en D'66 weet het nog niet. Wat volgt is een maand lang onduidelijkheid over standpunten, meerderheden, kabinetsbeslissingen en de gevolgen daarvan.
Minuut stilte voor slachtoffers Tsjernobyl

26 april 1994

In Borssele wordt bij de centrale de ramp in Tsjernobyl herdacht met een minuut stilte. Het is precies 8 jaar na het ongeluk in de Oekraïense reactor en het wordt steeds duidelijker dat de gevolgen desastreus zijn. Het aantal kinderen met schildklierkanker is enorm gestegen en ook het aantal gevallen van leukemie (die een langere incubatietijd heeft) begint te stijgen. Het zal nog langer duren, maar dan zullen ook andere soorten kanker sterk stijgen.
Actie tegen opwerken brandstof bij Dodewaard

17 januari 1994

Greenpeace voert actie in Dodewaard tegen de nieuwe Thorp-opwerkingsfabriek in het Britse Sellafield die dan in gebruik wordt genomen. Thorp is de fabriek waar de brandstof uit Dodewaard opgewerkt moet gaan worden. Daarmee is Nederland rechtstreeks verantwoordelijk voor de radioactieve vervuiling van de Ierse Zee en de stranden in de buurt van Sellafield en dus ook voor het grote aantal leukemiegevallen in de omgeving van het complex. De werknemers van Dodewaard moeten zich een weg banen door voor 'doodliggende' actievoerders.

Bijlage:
Inhoud syndiceren