Borssele

'Gezond Verstand' begraven

19 maart 1987

Stop Borssele protesteert tegen het opstarten van de kerncentrale na de splijtstofwisseling; ze begraaft het Gezond Verstand en plaatst een grafsteen: "Hier rust onze Zorgeloze Toekomst. Zij verloor de strijd tegen de Macht van Politiek en Geld".
Bijscholingsmateriaal voor personeel kerncentrale

29 januari 1987

Vijfentwintig actievoerders/sters solliciteren bij de kerncentrale in Borssele. Aanleiding daarvoor is een IAEA (Internationaal Atoom Energie Agentschap) rapport waarin de kerncentrale er niet goed afkomt: er is te weinig personeel, de bijscholing ontbreekt of is slecht, veel controle lampjes zijn kapot, tekeningen van bedradingen kloppen niet, etc. De actievoerders hebben bijscholingsmateriaal bij zich over hoe een kerncentrale stilgelegd kan worden. De PZEM als eigenaar van Borssele zegt echter geen personeel nodig te hebben en de poort blijft dicht. De actie is gelijktijdig met een debat in de Tweede Kamer over de veiligheid van de kerncentrale. De reactor is overigens stilgelegd voor de jaarlijkse splijtstofwisseling.

Bijlage:
Korte blokkade kerncentrale Borssele

18 januari 1987

De actiegroep 'Stop Borssele' blokkeert de hoofdpoort van de Zeeuwse kerncentrale een half uur, door met een ketting de poort op slot te doen. Volgens de actiegroep had de kerncentrale al jaren geleden wegens aangetoonde onveiligheid gesloten moeten zijn. Dat de centrale nu eerder is stilgelegd voor het jaarlijkse onderhoud "ter verbetering en invoering van allerlei veiligheidsprocedures" bewijst dat de exploitant en overheid de bevolking al jaren voorliegt dat de kerncentrale veilig zou zijn.

Bijlagen:
'Geest van Tsjernobyl' waart rond op terrein kerncentrale

21 december 1986

'De Geest van Tsjernobyl' waart rond op het terrein van de kolen- en kerncentrale in Borssele. In alle vroegte worden drie punten bezet: de koelwaterinlaat van de kerncentrale en twee hoge opslagtanks op het terrein van de conventionele centrale. De beveiligingsdienst heeft niets in de gaten totdat de bezetting al lang een feit is en de autoriteiten wentelen zich in allerlei bochten om maar duidelijk te maken dat niemand op het terrein van de kerncentrale is geweest en dat dat ook niet mogelijk is. Ze vergeten er wel bij te zeggen dat de koelwaterinlaat een zeer essentieel onderdeel van de kerncentrale is. Ze voelen ook wel enige nattigheid, want enkele weken later wordt de omheining verbeterd. De politie treedt niet op tegen de bezetters/sters en om 12 uur 's middags wordt de actie beëindigd.
De actie is enerzijds bedoeld om de aandacht te vestigen op het OSART-rapport over de veiligheid van de kerncentrale en anderzijds als publiciteitsactie voor de grote, massale actiedriedaagse op 24, 25 en 26 april 1987, met een manifestatie, een demonstratie en een 28-urige blokkade als herdenking van het ongeluk in Tsjernobyl.
Het OSART-rapport is een onderzoek naar de veiligheid van Borssele door het Internationaal Atoom Energie Agentschap, in opdracht van de Nederlandse regering naar aanleiding van Tsjernobyl. Uit dat rapport blijkt dat er nogal wat gebreken zijn aan de kerncentrale; zo blijkt dat er niet genoeg brandstof zit in de noodaggregaten, dat er niet genoeg gasmaskers zijn, dat veel controlelampjes het niet doen, etc. De Nederlandse versie van het rapport wijkt op die onderdelen sterk af van de originele Engelse versie.

Bijlage:
Blokkade Borssele

4 mei 1986

Ook als reactie op Tsjernobyl een blokkade in Borssele, georganiseerd door 'Stop Borssele' en het Zeeuws Platform tegen Kernenergie. Deze openbaar aangekondigde blokkade verloopt zonder ingrijpen van de politie. Er nemen ongeveer 400 mensen aan deel. Een deel van de poorten wordt met kettingen afgesloten. De middagploeg is al uren eerder in de centrale aanwezig. De (nieuwe) directeur van de KCB: "We hebben begrip voor de onrust, die onder de bevolking is ontstaan door de ramp in de Russische kerncentrale. Daarom willen we niet provoceren".

Bijlagen:
Snelle reactie op kabinetsbesluit

12 januari 1985

Meteen de dag na de kabinetsbesluit om er 'minstens' twee kerncentrales bij te bouwen, is er al een demonstratie in Borssele. Ongeveer 150 mensen steken bij de kerncentrale vuurwerk af, als symbool van wat de voorstanders te wachten staat als ze de plannen door willen zetten.
Afval voor poort Borssele

4 oktober 1982

De poort voor het bouwverkeer voor het opslaggebouw voor radioactief afval op het terrein van de kerncentrale in Borssele, wordt een uur lang geblokkeerd door de actiegroep 'Stop Borssele'. De bouwvakkers stuiten op een berg afval en een door zware kettingen afgesloten poort. Om duidelijk te maken dat het niet om de werknemers persoonlijk gaat, krijgt iedereen koffie en koek aangeboden door de actievoerders/sters.

Bijlagen:
Bezetting tegen afvalgebouw

23 februari 1982

Vijftien mensen van 'Stop Borssele' bezetten 5,5 uur lang een vergaderkamer in het provinciehuis van Zeeland in Middelburg. De bezetting volgt op een hoorzitting over de bouw van een afval opslaggebouw op het terrein van de kerncentrale in Borssele. Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten toestemming voor de bouw te geven. Stop Borssele uiten hun ongenoegen over de wettelijke procedure, waarin bestuurders “slechts op formele gronden verantwoording af hoeven te leggen over hun genomen besluiten”. De eis van de bezetters/sters, een gesprek met GS van Zeeland, wordt weliswaar ingewilligd, maar het gesprek, op 12 maart, levert niets op.
Blokkade Borssele

9 mei 1981

De eerste blokkade van de kerncentrale in Borssele, nadat in maart '80 de BAN/EKZ-blokkade uiterst gewelddadig door de ME was ontruimd. Honderdvijftig mensen durven het opnieuw aan. Om half drie 's middags worden alle poorten met kettingen afgesloten. De actievoerders/sters eisen dat de lijsttrekkers van de 4 grote partijen voor 7 uur 's avonds naar Borssele komen. Den Uyl en Van Agt wijzen het (in het VARA-programma 'In de Rooie Haan') direct af en van de VVD en D'66 wordt niets vernomen. Als de politie zich om half tien gereed maakt om in te grijpen (de ploegenwisseling had al om half vier plaats moeten vinden), stappen de activisten/es op, om de overheid niet de kans te geven "de politie te misbruiken om een falend beleid te rechtvaardigen". Vervolgens wordt er nog even het crisiscentrum in Heinkenszand geblokkeerd, maar om half elf wordt ook dat beëindigd.
Troep in de tuin

14 juni 1980

Twintig leden van Stop Borssele storten zakken met afval in de tuin van de Borsselse burgemeester Van den Heuvel. Hij gaat, als hoofd van de gemeente, onzorgvuldig om met (radioactief) afval, zo is de motivatie voor de actie. Achteraf helpen twee leden van de groep Van den Heuvel met het opruimen van de tuin.
Inhoud syndiceren