Covra & opslag op land

Burgemeester als Mr .COVRA

1 augustus 1989

De gemeenteraad van Borsele stemt in met de komst van de COVRA (10 voor, 4 -PvdA- tegen). Voor de vergadering in het gemeentehuis in Heinkenszand hadden demonstranten zich in de gang op de grond gevlijd, met spandoek: "Loopt de raad over ons heen...?". De raad deed dat figuurlijk wel maar letterlijk niet en liet de politie de zaak ontruimen. Van de burgemeester Van der Heuvel zijn de maanden ervoor affiches verspreid onder de kop ‘Mister COVRA’.

Bijlage:
2500 Bezwaarschriften van tafel geveegd

29 maart 1989

De deur van het COVRA-kantoor in Middelburg wordt dicht getimmerd met een groot bord waarop: “2500 bezwaarschriften, dat doet de deur dicht”. Tegen de vestiging van het afvalopslag-complex zijn in de laatste maanden meer dan 2.500 bezwaarschriften ingediend. Die zijn echter klakkeloos van tafel geveegd en absoluut niet serieus zijn genomen, vinden de Zeeuwse actievoerders van Stop Borssele.

Bijlage:
Protestlied tegen opening COVRA-kantoor

20 januari 1989

Bij de opening van het COVRA-kantoor in Middelburg worden de genodigden ontvangen met anti-COVRA spandoeken en een heus anti-COVRA lied door enkele tientallen Zeeuwse demonstranten. Enkele genodigden van de receptie zijn duidelijk geïrriteerd en koelen hun woede op gekleurde linten die de actievoerders hebben opgehangen. 'Stop Borssele' is op haar beurt vooral geïrriteerd over de voorlichting van de Covra: "de Covra gaat voorbij aan alle gevaren die opslaan, verwerken en verbranding van radioaktief materiaal met zich meebrengen." Bij deze gelegenheid -"de eerste stap van de Covra om zich definitief in Zeeland te vestigen"- zegt 'Stop Borssele' te blijven actievoeren totdat het sluiten van de bestaande kerncentrales en andere nucleaire faciliteiten bereikt is.

Bijlagen:
Gemeenteraad: Horen, zien en zwijgen

3 mei 1988

In de gemeente Borsele moet, zo is besloten, de COVRA komen. De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval is opgericht om al het radioactieve afval te verzamelen en te beheren. De Interim-opslag moet in Borssele komen; enorme hallen waar het 50 tot 100 jaar zal blijven liggen tot dat er iets anders verzonnen is.
De eerste locatie voor het complex, 500 meter van de dorpskern op het terrein van de PZEM, is na veel verweer (92,9% is tegen) afgewezen. Een werkgroep komt met een nieuwe locatie verder van het dorp. B & W van Borsele nemen het advies zeer snel en onverkort over. De zitting in het gemeentehuis in Heinkenszand wordt verstoord door demonstranten die voor de B & W tafels gaan zitten, geschminkt als apen en met de borden waarop de tekst: “CDA horen, VVD zien, SGP zwijgen”.

Bijlagen:
"Winsemius kan de pot op!"

2 oktober 1985

Onder het motto "Winsemius kan de pot op!" krijgt de minister een wc-pot aangeboden van vertegenwoordigers/sters van de 12 steden waar de mogelijkheid bestaat, dat er kernafval opgeslagen wordt. Lang lijkt het Industrie- en Haventerrein Moerdijk de beste kansen te hebben, maar uiteindelijk wordt later door de Commissie Geertsema Borssele aangewezen als de plaats waar de interim-opslag voor al het Nederlandse radioactieve afval moet komen. De definitieve opslag is nog steeds onduidelijk: zoutkoepels? Het buitenland?
Smallingerland ook tegen afvalopslag

1 mei 1985

Bij het gemeentehuis van Smallingerland, één van de 12 mogelijke plaatsen voor de interim-opslag van kernafval, demonstreren ruim 100 mensen als Geertsema op bezoek komt. De gemeenteraad heeft kort daarvoor een motie aangenomen waarin de opslag van radioactief afval onmogelijk wordt gemaakt.
'Afval tegen afval' in Den Bosch

19 april 1985

"Afval tegen Afval". Onder dit motto storten mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme een vrachtwagen vol afval op het plein voor het provinciehuis in Den Bosch. Over dit afval wordt een spandoek gelegd, met daarop de tekst: 'Brabant hup, in de atoomklup'. Ook worden er pamfletten uitgedeeld. Dit alles omdat Noord-Brabant opgezadeld dreigt te worden met het radioactief afval én met nieuwe kerncentrales op het industrieterrein Moerdijk, door een actieve lobby van onder andere de Commissaris van de Koningin Van Agt
Griesmeel voor Geertsema in Groningen

16 april 1985

De commissie Geertsema bezoekt Groningen. Vijftig mensen demonstreren tegen zijn plannen en tegen zijn uitspraak dat griesmeel gevaarlijker is dan kernafval. Met deze uitspraak kreeg hij weliswaar de lachers op de hand, maar erg serieus wordt hij niet meer genomen. Overal waar hij komt wordt hij geconfronteerd met griesmeel. Zo ook in Groningen.
Commissie zoekt locatie voor afval

10 april 1985

De Commissie Geertsema gaat op toernee. Deze commissie zoekt een locatie voor de opslag van laag-, middel- en hoogradioactief afval. Een gedeelte van dat afval werd eerst in zee gedumpt, maar sinds 1983 tijdelijk (5 á 10 jaar) opgeslagen bij het ECN in Petten. Het hoogactief afval komt begin jaren negentig terug uit de opwerkingsfabrieken van Sellafield (Windscale) en La Hague. Geertsema moet nu een plek zoeken waar al dat afval 50 tot 100 jaar opgeslagen kan worden, voordat het definitief opgeborgen moet worden.
Er zijn nog 12 mogelijke plaatsen voor deze interim-opslag, die Geertsema nu per provincie gaat bezoeken. Het eerst is Friesland aan de beurt. Voor het provinciehuis in Leeuwarden hebben zich demonstranten/es verzamelt om hun ongenoegen met deze plannen kenbaar te maken.
KAK tegen griesmeel

27 maart 1985

Terwijl er in de Provinciale Staten van Gelderland een interpellatie plaats vindt over de opslag van radioactief afval in de provincie, komt er bij het provinciehuis een bommelding binnen, die opgeëist wordt door KAK (Kritische Arnhemmers tegen Kernenergie). De vergaderzaal wordt ontruimd, maar er wordt niets gevonden, Later wordt er in een damestoilet twee pakken griesmeel, een batterij en een verklaring gevonden. Twee pakken griesmeel, omdat Molly Geertsema (voorzitter van de commissie die de locatie aan moet wijzen voor de interim-opslag van het afval) heeft verklaard dat een griesmeelfabriek gevaarlijker is dan een kernafvalopslagplaats. KAK noemt de beslissing van de regering om een tussenopslag voor een periode van 50-100 jaar 'een truc'. "In werkelijkheid is dit natuurlijk geen oplossing maar juist een vooruitschuiven van het probleem. het wordt op het bord gedeponeerd van generaties mensen, die nu nog niet eens geboren zijn".

Bijlagen:
Inhoud syndiceren