Covra & opslag op land

Demonstratie tegen kernafval in Velsen

11 december 1982

Als blijkt dat het dumpen in zee van radioactief afval door het enorme verzet niet meer mogelijk is, wordt besloten het op land op te slaan. Maar de plaats voor deze tijdelijke opslag wordt een probleem. Veel mogelijke steden worden genoemd, maar Velsen wordt plotseling de belangrijkste kandidaat. Ongeveer 2000 Velsenaren demonstreren tegen deze plannen, terwijl een voorlichtingsbijeenkomst van het ministerie van VROM (Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) verstoort wordt. Het moet duidelijk worden dat ook opslag op land niet getolereerd wordt, zolang men door gaat met het produceren van kernafval.

Bijlage:
Geen CO₂ of radioactief afval in de bodem

20 februari 2010

Ruim 150 mensen demonstreren op de Brink in Annen tegen de mogelijke opslag van CO₂ en radioactief afval in de Drentse bodem. De demonstratie is georganiseerd door de Statenfracties van GroenLinks en SP die zich ernstig zorgen maken over de gevaren die de opslag met zich meebrengt. De opslag van kernafval is voor Provinciale Staten en voor de andere GS-leden in Drenthe onbespreekbaar. Over de opslag van CO₂ wordt verschillend gedacht.
Aan auteur en onderzoeker Herman Damveld wordt door een vertegenwoordiger van Stichting Laka, het eerste exemplaar aangeboden van het door hem geschreven boekje: "Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag van radioactief afval 1976-2010"

Bijlagen:
Inhoud syndiceren