Leeuwarden

Bijdrage voor verhoging veiligheid Borssele blijkt nep

14 april 1987

Opnieuw een nepbrief. Deze keer in Friesland met het logo van de provincie en de handtekening van de Commissaris van de Koningin Wiegel eronder.
Er komt een eenmalige heffing, noodzakelijk omdat de kerncentrale in Borssele ernstige gebreken vertoond en om de centrale weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen “zijn financiële middelen nodig”. Provincie Friesland heet besloten dat de helft van het bedrag noodzakelijk voor verbeteringen van de veiligheid wordt voldaan uit de algemene middelen, zo stelt de brief. “Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden van de provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87 is deze éénmalige heffing vastgesteld op FL. 121,63 exclusief BTW, per ingezetene.”
Veel telefonische reacties. En: "wat skriftlik noch oan reaksjes binnekomme kin, sal net foar de poes wéze", volgens een ambtenaar.

Bijlage:
Commissie zoekt locatie voor afval

10 april 1985

De Commissie Geertsema gaat op toernee. Deze commissie zoekt een locatie voor de opslag van laag-, middel- en hoogradioactief afval. Een gedeelte van dat afval werd eerst in zee gedumpt, maar sinds 1983 tijdelijk (5 á 10 jaar) opgeslagen bij het ECN in Petten. Het hoogactief afval komt begin jaren negentig terug uit de opwerkingsfabrieken van Sellafield (Windscale) en La Hague. Geertsema moet nu een plek zoeken waar al dat afval 50 tot 100 jaar opgeslagen kan worden, voordat het definitief opgeborgen moet worden.
Er zijn nog 12 mogelijke plaatsen voor deze interim-opslag, die Geertsema nu per provincie gaat bezoeken. Het eerst is Friesland aan de beurt. Voor het provinciehuis in Leeuwarden hebben zich demonstranten/es verzamelt om hun ongenoegen met deze plannen kenbaar te maken.
Stop bijdrage elektriciteitsbedrijf aan Dodewaard

18 januari 1984

Ruim 100 mensen demonstreren in Leeuwarden tegen de deelname van het Provinciaal Elektriciteit Bedrijf (PEB) in de Gemeenschappelijk Kernenergiecentrale Nederland (Dodewaard). De demonstratie gaat vooraf aan een proces tegen de provincie Friesland. In dat proces wordt geëist dat er een fonds komt, waar iedereen 2,7% van de elektriciteitsrekening (het percentage aandelen van het PEB in de GKN) mag storten. De uitspraak van het gerechtshof op 22-2 gaat niet in op deze eis, omdat ze de provincie (die contractueel verplicht is atoomstroom af te nemen) niet in de problemen wil werken.

Bijlage:
Inhoud syndiceren