Covra & opslag op land

Tegen Borssele-2 en opslag kernafval

9 maart 1985

Omdat Borssele één van de meest voor de hand liggende locaties is voor de bouw van één of meer kerncentrales en tevens voor de interim-opslag van radioactief afval (50 tot 100 jaar), wordt er door ruim 1500 mensen tegen deze plannen gedemonstreerd in Middelburg. Het is één van de grotere demonstraties in Zeeland tegen kernenergie, zeker omdat deze een regionale opzet heeft en er vrijwel geen mensen van buiten Zeeland deelnemen.
Tegen kernenergie en kernafval

25 juni 1983

Onder het motto: 'Stop het kernafval! Laat het niet zover komen' een demonstratie en manifestatie in Alkmaar, georganiseerd door het Noordhollands Overleg, een samenwerkingsverband tussen energiecomités en basisgroepen. Eén van de doelen is ook al vast mobiliseren tegen dumpingen van kernafval in zee begin 1984.
Het is een waarschuwing dat een strijd tegen kernafval een strijd tegen kernenergie moet zijn. De demonstratie trekt ongeveer 300 mensen. Voorafgaand is er een informatiekampagne waarbij 100.000 kranten verspreidt worden, waarin zes eisen die door het Noordhollands Overleg zijn geformuleerd centraal staan, waaronder: geen verdere dumping van radioactief afval in de oceaan; sluiting van kerncentrales Dodewaard en Borssele; opslag van het tot nu toe geproduceerde kernafval in de kerncentrales; directe scheiding radioactief afval naar bron van herkomst.

Bijlagen:
Bezetting stelt besluit gemeenteraad uit

29 maart 1983

Een groep van 60 mensen bezet de raadzaal van de gemeente Zijpe. Daarmee dwingen ze de burgemeester om de raadsvergadering, waarin het voorstel om op het ECN-terrein tijdelijk radioactief afval op te slaan, behandeld zou worden, af te lasten.
Nadat er een verklaring is voorgelezen, waarin de bezwaren tegen het plan om 5 á 10 jaar het afval in Petten op te slaan, nog weer eens uitvoerig uit de doeken wordt gedaan, verlaten de bezetters/sters vrijwillig het gemeentehuis. Twee dagen later gaat de gemeenteraad alsnog akkoord met het voorstel.
Tijdelijke opslag in tuin minister

28 maart 1983

In de tuin van minister Winsemius (VROM) wordt een tijdelijke opslagplaats voor radioactief afval gegraven; vaten worden gedumpt als protest tegen de mogelijke opslag in Petten en tegen de "McKinsey-methode" waarmee de minister verschillende gemeentes heeft overvallen om een opslagplaats te realiseren. In de buurt waar de mminister woont in Laren (N-H) worden folders uitgedeeld, met de mededeling dat de tuin gekozen is als tijdelijke opslagplaats.
Demonstratie: afval niet op ECN-terrein

26 februari 1983

Op de zelfde dag als de demonstraties in Arnhem en Velsen een demonstratie in Zijpe tegen de mogelijkheid dat het kernafval op het ECN-terrein blijft opgeslagen, nu het niet meer in zee gedumpt kan worden en ook opslag op land stuit op fel verzet van de (plaatselijke) bevolking. Tweehonderd mensen doen aan de demonstratie mee. Ruim 3/4 van de bevolking van de gemeente heeft haar handtekening gezet tegen de mogelijkheid van kernafvalopslag op het ECN-terrein.
Loodsen voor mogelijke afvalopslag bezet

26 februari 1983

De loodsen op het industrieterrein in Velsen-Noord die gebruikt gaan moeten worden voor de opslag van laag- en middel-radioactief afval, worden door ongeveer 120 mensen bezet. Eigenlijk had het een week eerder plaats moeten vinden, maar dat was uitgelekt: 100 ME'ers die het terrein bezetten en politieboten op het Noordzee-kanaal, maar geen actievoerders/sters te zien. Nu geen politie, maar wel actievoerders/sters. Vier uur lang wordt de loods bezet, de tuinders uit de buurt komen met koffie, er wordt gevoetbald en veel omwonenden komen een kijkje nemen.

Bijlagen:
Bezetting tegen propaganda

17 februari 1983

De COVRA (Commissie Overweging Verwijdering Radioactief Afval) heeft een hoorzitting in Velsen gepland, om wat propaganda te kunnen spuien over die opslag. Ongeveer 60 mensen bezetten enige uren de zaal in het cultureel centrum, waardoor de hoorzitting niet door kan gaan. Wel is er later nog een besloten zitting, waar met name de gemeente Velsen haar bezwaren naar voren brengt.
Valse brief zorgt voor onrust

28 januari 1983

Onderwijsinstellingen in de gemeente Velsen krijgen een brief van het Provinciaal Militair Commando van de strijdkrachten in Noord-Holland, ondertekend door de majoor der fuseliers A. Vos. In die brief wordt de directies van de scholen meegedeeld, dat hun schoolgebouw mogelijk gevorderd wordt in verband met eventuele ordeverstoringen rond de opslag van radioactief afval in de gemeente. Schoolbesturen wenden zich verontrust tot de gemeente. De brief blijkt vals. Het briefhoofd en de ondertekening is waarschijnlijk buitgemaakt bij een Onkruit-actie bij het PMC in Amsterdam in mei 1981.
Demonstratie tegen opslag in Velsen

16 januari 1983

Opnieuw een demonstratie tegen de plannen om het radioactief afval, dat niet meer in zee gedumpt zal worden, in Velsen op te slaan. Ruim 2500 mensen nemen aan deze demonstratie deel. Na afloop is er nog een manifestatie in een cultureel centrum waar 500 mensen aanwezig zijn.
Blokkade Velsertunnel tegen afvalplan

6 januari 1983

Ruim 100 mensen blokkeren de Velsertunnel in Velsen een uur. De meeste demonstranten/es beëindigen de blokkade als de politie verschijnt, de rest wordt van de weg gesleept. Er worden geen arrestaties verricht. De actie is een protest tegen de mogelijke opslag van kernafval in Velsen.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren