valse brief/nep vat

Het verspreiden van een brief van een instantie die daarvan niet op de hoogte is, met een nepinhoud. Of het laten vinden van een vat met de suggestie dat het om radioactief materiaal gaat.

Brief EPZ (of Greenpeace?) over opwerkingstransporten

5 november 1996

30.000 Zeeuwse huishoudens ontvangen een brief over de risico's van het transport van splijtstof. Op het eerste gezicht komt de brief van de EPZ, de eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Maar bij nauwkeurig lezen blijkt Greenpeace de afzender te zijn. Borssele is van plan binnenkort weer een transport met gebruikte brandstof naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague te sturen. Greenpeace protesteert daartegen en vindt dat er meer openheid over de transporten moet komen.

Bijlage:
Verliest COVRA vat radioactief afval?

15 januari 1992

De COVRA weet zeker dat het niet van hun is: "Het klinkt misschien arrogant maar we verliezen geen vaten". Zegt een woordvoeder. Desalniettemin zorgt een vat met daarop 'COVRA Radioactief afval' en een serienummer, voor veel consternatie op de snelweg A4 bij Haarlemmermeer. De brandweer van Amsterdam meet en zorgt er uiteindelijk voor dat het nepvat opgeruimd wordt. Het is een protest tegen de transporten van de ECN naar de COVRA in Borssele.
10 jaar Harrisburg

28 maart 1989

Ook omdat Harrisburg 10 jaar geleden is, worden er in de Oude Gracht in Utrecht 'radioactieve vaten' gedumpt, die vervolgens langs de, door het mooie weer, zeer drukke terrasjes drijven. Hier en daar een verbaasde blik is alles wat ze aan de toekijkende mensen kunnen ontlokken. Op de terrasjes worden stencils uitgedeeld.
Nep radioactief afval vat op oprit A-58

19 februari 1988

Groot alarm wordt er geslagen: brandweerkorpsen van verschillende gemeentes, politie en stralings- en milieudeskundigen worden in allerijl opgeroepen. De oorzaak is de vondst van een geel vat met daarop radioactiviteittekens en een sticker die vermeld dat de inhoudt Kobalt-57 is. De container wordt gevonden bij een oprit van de A-58 (Goes-Bergen op Zoom) in Zeeland. Na onderzoek (in een bunker van de Bescherming Bevolking) komt men er achter dat er alleen maar zand in zit. Men vermoedt een actie door tegenstanders van kernenergie. Dat kan kloppen.
Nep radioactief vat zorgt voor paniek

17 december 1987

In de Burgel, een gracht in Kampen, drijft een vat met het opschrift: “Pas op! Radioactief afval”. Een buurtbewoner belt de politie, die de brandweer belt, die het ook niet weet en de brandweer in Zwolle alarmeert. Die onderzoekt het vat en vindt geen enkel spoor van radioactiviteit. "“Een misselijk soort gevoel voor humor”, zegt de politiewoordvoerder in Kampen.
Bijdrage voor verhoging veiligheid Borssele blijkt nep

14 april 1987

Opnieuw een nepbrief. Deze keer in Friesland met het logo van de provincie en de handtekening van de Commissaris van de Koningin Wiegel eronder.
Er komt een eenmalige heffing, noodzakelijk omdat de kerncentrale in Borssele ernstige gebreken vertoond en om de centrale weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen “zijn financiële middelen nodig”. Provincie Friesland heet besloten dat de helft van het bedrag noodzakelijk voor verbeteringen van de veiligheid wordt voldaan uit de algemene middelen, zo stelt de brief. “Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden van de provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87 is deze éénmalige heffing vastgesteld op FL. 121,63 exclusief BTW, per ingezetene.”
Veel telefonische reacties. En: "wat skriftlik noch oan reaksjes binnekomme kin, sal net foar de poes wéze", volgens een ambtenaar.

Bijlage:
Valse brief: meewerken aan gezondheidsonderzoek

24 februari 1987

"We hebben geen flauw idee wie de brief geschreven heeft. Tientallen mensen hebben ons gebeld voor een toelichting", aldus een woordvoerder van de KEMA in Arnhem. Onbekenden hebben in Nijmegen op grote schaal een brief verspreid met KEMA-logo. In die brief wordt de medewerking gevraagd voor metingen en bloedonderzoek naar aanleiding van Tsjernobyl en de ingebruikname van de kweekreactor in het Duitse Kalkar. "De KEMA overweegt de politie in te schakelen voor een onderzoek naar de herkomst".
Waarschuwing tegen vissen en zwemmen

17 augustus 1986

Op het strand en in de duinen van Walcheren worden pamfletten aangeplakt met het briefhoofd van de provincie Zeeland. In deze pamfletten staat te lezen dat het zeewater na de ramp in Tsjernobyl radioactief besmet is en dat vissen en zwemmen sterk af te raden is. De brieven blijken vals.
Brief waterleidingsbedrijf blijkt vals

8 mei 1986

In sommige wijken in Den Haag worden huis-aan-huis folders verspreid die afkomstig lijken te zijn van de Duinwaterleiding en van het Gemeentelijk Energie Bedrijf. In de ene folder wordt opgeroepen om drinkwater eerst te koken, omdat het door het ongeluk in Tsjernobyl radioactief besmet is. In de andere brief wordt gesteld dat, omdat de twee Nederlandse kerncentrales na de ramp stil gelegd zijn, iedereen zuinig aan moet doen met het stroomverbruik. Later wordt het maken en het verspreiden van de twee valse brieven in een persverklaring gemotiveerd door een groep 'verontruste Haagse burgers': "Als je boos en ongerust bent, doe daar dan wat mee!"
Toeristen gewaarschuwd: "een misselijke streek"

25 juli 1984

"Wij veroordelen deze misselijke streek, waarmee wordt getracht toeristen en inwoners in paniek te brengen". Dit is de eerste reactie van het provinciebestuur in Zeeland. Waar gaat het over? Op de toegangswegen naar de stranden van de Westerschelde, zijn officieel lijkende pamfletten, met het briefhoofd van de provincie, opgehangen. Op die pamfletten staat dat het een ieder wordt afgeraden te gaan zwemmen, omdat het water mogelijk radioactief besmet is door een technische storing in de kerncentrale van Borssele. Vooral veel toeristen gaan na het lezen van deze waarschuwing terug.
Inhoud syndiceren