valse brief/nep vat

Het verspreiden van een brief van een instantie die daarvan niet op de hoogte is, met een nepinhoud. Of het laten vinden van een vat met de suggestie dat het om radioactief materiaal gaat.

Valse brief zorgt voor onrust

28 januari 1983

Onderwijsinstellingen in de gemeente Velsen krijgen een brief van het Provinciaal Militair Commando van de strijdkrachten in Noord-Holland, ondertekend door de majoor der fuseliers A. Vos. In die brief wordt de directies van de scholen meegedeeld, dat hun schoolgebouw mogelijk gevorderd wordt in verband met eventuele ordeverstoringen rond de opslag van radioactief afval in de gemeente. Schoolbesturen wenden zich verontrust tot de gemeente. De brief blijkt vals. Het briefhoofd en de ondertekening is waarschijnlijk buitgemaakt bij een Onkruit-actie bij het PMC in Amsterdam in mei 1981.
Advies werknemers Dodewaard: zoek andere baan

1 september 1981

Alle 140 werknemers van de kerncentrale in Dodewaard ontvangen op hun huisadres een brief waarin ze gevraagd wordt uit te zien naar ander werk. Volgens de woordvoerder van de kerncentrale moet de brief wel afkomstig zijn van 'de anti-Dodewaard activisten'. Hoe die aan alle privé-adressen zouden zijn gekomen is onduidelijk. De woordvoerder noemt het een 'griezelig verschijnsel' en spreekt zelfs van 'terreur en intimidatie'.
Vaatje radioactief afval in de tuin

17 april 1981

"Voor iedere atoompief een vaatje radioactief". Onder dit motto kregen twee directeuren van de GKN (Bakker en Van Erpen Rooyaards in oosterbeek en Lienden) en de voorzitter van de commissarissen van de GKN (Geertsema in De Steeg), in hun tuin een paar vaten 'radioactief' afval gedumpt. Bij Geertsema was bovendien een spandoek bevestigd met de tekst: "Geertsema ga zelf maar in een zoutkoepel zitten". Het is één van de acties die gevoerd worden vanaf het tentenkamp bij 'Het Gat van Hagen' in de buurt van Dodewaard, waar van 13 tot en met 20 april zo'n honderd mensen kamperen, discussiëren en actie voeren tegen kernenergie.

Bijlagen:
Valse brief zorgt voor opschudding

11 november 1980

Een, achteraf gebleken valse, brief zorgt voor heel wat opschudding in de Raad van Commissarissen van de Samenwerkende Elektriciteit Producenten (SEP) in vergadering bijeen in Arnhem. In die brief, die verzonden is naar enkele dagbladen, deelt de SEP mee, dat ze haar medewerking aan buitenlandse kernenergieobjecten (de snelle kweekreactoren in Kalkar en Malville) beëindigd en dat ze geen medewerking zal verlenen aan de bouw van nieuwe kerncentrales zolang er geen oplossing is voor het radioactief afval probleem.
Inhoud syndiceren