Weer vernielingen SEP-terrein

21 november 1994

De groep 'Stop Kernenergie' richt vernielingen aan op het SEP-terrein in Arnhem. Volgens het persbericht is de SEP een grote promotor van kernenergie: "De SEP wil opnieuw een half miljard investeren en daarmee kernenergie levensvatbaar houden". De actie gebeurt in de nacht voordat de Tweede Kamer stemt over de modificatie van Borssele. In eerste instantie staken de stemmen, maar een dag later wordt alsnog een motie van Groen Links aangenomen waarin gevraagd wordt Borssele niet langer open te houden dan 2004. In de praktijk, zo werd gedacht, zou dat betekenen dat de modificatie te duur zou worden voor dat beperkt aantal bedrijfsjaren en dus niet door zou gaan. Dat zou dan weer betekenen dat de centrale snel dicht zou moeten omdat zonder modificatie de veiligheidsnormen niet gehaald worden. Milieuorganisaties kondigen al een groot feest bij de verwachte sluiting een jaar later op 31 december aan. Later blijkt er alsnog een oplossing gevonden te worden, Wijers zegt snel 70 miljoen gulden extra geld toe, waardoor modificatie haalbaar wordt en de centrale pas in 2004 gesloten hoeft te worden.

Bijlagen: