1987

Bezetters: ook reactor Delft moet dicht!

16 april 1987

Ruim 40 actievoerders/sters slagen erin op het terrein van de IRI (een kleine onderzoeksreactor op het terrein van de Technische Universiteit) in Delft te komen en schilderen leuzen en stralingstekens op het reactorgebouw. De geplande bezetting van het gebouw lukt niet. Ze vinden dat behalve de kerncentrales in Borssele en Dodewaard ook de IRI dicht moet!
Bijdrage voor verhoging veiligheid Borssele blijkt nep

14 april 1987

Opnieuw een nepbrief. Deze keer in Friesland met het logo van de provincie en de handtekening van de Commissaris van de Koningin Wiegel eronder.
Er komt een eenmalige heffing, noodzakelijk omdat de kerncentrale in Borssele ernstige gebreken vertoond en om de centrale weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen “zijn financiële middelen nodig”. Provincie Friesland heet besloten dat de helft van het bedrag noodzakelijk voor verbeteringen van de veiligheid wordt voldaan uit de algemene middelen, zo stelt de brief. “Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden van de provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87 is deze éénmalige heffing vastgesteld op FL. 121,63 exclusief BTW, per ingezetene.”
Veel telefonische reacties. En: "wat skriftlik noch oan reaksjes binnekomme kin, sal net foar de poes wéze", volgens een ambtenaar.

Bijlage:
Actiedag mobilisatie Borssele-Dicht!

4 april 1987

In een tiental steden worden van hoge gebouwen grote spandoeken uitgerold met daarop: Borssele Dicht! 24/26-4. Ook worden er aan omstanders stencils uitgedeeld over het actieweekend 1 jaar na Tsjernobyl in Borssele.
De organisatoren verwachten dat tussen de 2000 en 3000 mensen aan de 28-urige blokkade mee zullen doen. De kosten van de politie begeleiding worden nu al geschat op 1 tot 1,5 miljoen gulden. In het dorp Borsele zijn 1800 handtekeningen opgehaald uit protest tegen de overlast die de actie naar verwachting mee zal brengen. Vooral de afsluitende demonstratie op zondagmiddag baart de dorpsbewoners in verband met de zondagsrust grote zorgen. De organisatie verandert haar plannen en besluit de demonstratie niet midden in het dorp te laten beginnen, maar buiten de bebouwde kom.
Wake voor behoud Moeder Aarde

19/20 naart 1987

De Franciscaner Vredeswacht houdt een nachtwake voor de kerncentrale in Borssele die de 19de weer is opgestart. Ondanks de koude nemen ruim dertig mensen aan de wake deel. Het thema is: ‘Samen waken tot behoud van Moeder Aarde en haar bewoners op een plaats waar angstaanjagende risico's worden genomen'. De wakende Franciscanen hebben nogal wat last van baldadige schooljeugd.
'Gezond Verstand' begraven

19 maart 1987

Stop Borssele protesteert tegen het opstarten van de kerncentrale na de splijtstofwisseling; ze begraaft het Gezond Verstand en plaatst een grafsteen: "Hier rust onze Zorgeloze Toekomst. Zij verloor de strijd tegen de Macht van Politiek en Geld".
Petitie voor ambassade Sovjet Unie

9 maart 1987

Bij de ambassade van de Sovjet Unie in Den Haag wordt een groot bord geplaatst en een petitie aan geboden. Hiermee wordt geprotesteerd tegen het voortgaande kernenergieprogramma en het inzetten van dwangarbeiders uit de Baltische staten bij schoonmaakwerkzaamheden in Tsjernobyl. Uit de petitie: "In Tsjernobyl bestaat oorlogsrecht. Dat betekent dat militaire rechtbanken over leven en dood beslissen. Bij verzetshandelingen zoals stakingen, kunnen doodvonnissen worden opgelegd en direct voltrokken. Een technologie die tot dergelijke uitwassen leidt, is onmenselijk en volstrekt af te wijzen". Ook de Nederlandse kerncentrales zijn onveilig en moeten, volgens de actievoerders/sters, direct gesloten worden.

Bijlage:
Valse brief: meewerken aan gezondheidsonderzoek

24 februari 1987

"We hebben geen flauw idee wie de brief geschreven heeft. Tientallen mensen hebben ons gebeld voor een toelichting", aldus een woordvoerder van de KEMA in Arnhem. Onbekenden hebben in Nijmegen op grote schaal een brief verspreid met KEMA-logo. In die brief wordt de medewerking gevraagd voor metingen en bloedonderzoek naar aanleiding van Tsjernobyl en de ingebruikname van de kweekreactor in het Duitse Kalkar. "De KEMA overweegt de politie in te schakelen voor een onderzoek naar de herkomst".
Protest tegen verrijken uranium uit Namibië

13 februari 1987

Activisten van de Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme sluiten de poorten van de Urenco fabrieken in Almelo af, omdat er een commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer langs komt. Helaas is materiaal om de sloten en kettingen door te knippen al binnen een half uur aanwezig. Ze protesteren tegen het verrijken door Urenco van uranium uit het door Zuid-Afrika bezette Namibië. Volgens een decreet van de VN is export van grondstoffen uit Namibie diefstal. Urenco, die het uranium verrijkt, zou zich daardoor schuldig maken aan heling.

Bijlage:
Ultimatum op deur minister

10 februari 1987

Op de voordeur van de villa van de minister van Economische Zaken De Korte in Wassenaar wordt in alle vroegte een ultimatum gespijkerd. Het wordt op deze manier overhandigd, omdat pogingen om afspraken te maken op niets zijn uitgelopen. In het ultimatum wordt de sluiting geëist van de kerncentrales in Dodewaard en Borssele voor 1 april. Als ze dan niet gesloten zijn, worden alle toegangspoorten van de kerncentrale in Borssele in het weekend van 25/26 april (1 jaar na Tsjernobyl) gedurende 28 uur geblokkeerd.

Bijlage:
Protest tegen hogere toegestane stralingsnormen

4 februari 1987

Onder het motto "Bloot staan aan stralingsgevaar, dat nooit", protesteert een groep vrouwen tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor Milieu tegen de nieuwe toelaatbaar geachte stralingsnormen. Er komt veel kritiek op die normen, omdat ze driekwart jaar na het ongeluk in Tsjernobyl flink verhoogd worden.
Inhoud syndiceren