Middelburg

Aantal aandeelhouders Delta kiest voor 'duurzaam'

27 juni 2011

Het 'Zeeuws Comité Borssele 2?Nee!' en de coalitie ‘Schoongenoeg van kernenergie’ voeren actie bij het kantoor van Delta in Middelburg. De aandeelhoudersvergadering praat dan onder andere over investeringen rondom de bouw van een nieuwe kerncentrale. Aandeelhouders (gemeentes en de provincie Zeeland) die naar binnen willen gaan, worden gevraagd te kiezen uit twee poortjes die symbool staan voor kernenergie en duurzame energie. Enkele aandeelhouders kiezen niet voor het poortje 'kerncentrale', maar voor 'duurzaam'. Het begin van een tweedeling tekent zich af.

Bijlagen:
Stille tocht na Tsunami en Fukushima

16 maart 2011

Op 11 maart vindt er een sterke aardbeving en tsunami plaats aan de oostkust van Japan. In meerdere reactoren van het nucleaire complex in Fukushima vinden er de dagen daarna ontploffingen plaats en in drie gevallen een meltdown. In totaal worden meer dan 150.000 omwonenden (voor lange tijd) geëvacueerd. Japanse milieuorganisaties roepen op tot wereldwijde protesten tegen kernenergie. 'Een meltdown is geen natuurramp'. Op de woensdag daarna is er in Middelburg een in allerijl georganiseerde stille tocht waaraan ruim 300 mensen meelopen. De tocht gaat onder grote media-belangstelling van het station naar het kantoorgebouw van Delta, eigenaar van de bestaande kerncentrale in Borssele. Delta en ERH hebben ook een vergunningsprocedure gestart voor nieuwe kerncentrales.

Bijlagen:
Nog steeds niet blij met kernenergie

4 juni 2010

De eerste activiteit van het zeer recent opgerichte 'Zeeuws Comité Borssele 2? Nee!' is de aanbieding van een boszonnebloemen en het eerste affiche van het Comité aan gedeputeerde Wiersma (Energie- en klimaatbeleid) van de provincie Zeeland. Z'n 50 mensen komen naar het Abdijplein in Middelburg als daar de Provinciale Staten vergaderen. Een heel behoorlijke opkomst voor een eerste actie en op die korte termijn. Het Comité vraagt de Zeeuwse Statenleden nu echt te kiezen voor een duurzame toekomst en het afwijzen van kernenergie. De provincie is 50% aandeelhouder van Delta, de andere 50% is in handen van gemeentes. Delta is (dan nog) voor 50% eigenaar van de kerncentrale.
Het Comité (een initiatief van de SP) is opgericht om de maatschappelijke onrust over de plannen voor nieuwe kerncentrales in Borssele zichtbaar te maken en te bundelen. Er is dan ook veel aandacht voor het Comité in de regionale pers.

Bijlagen:
"Groeten uit stralend Zeeland"

2 maart 2010

Actievoerders van Greenpeace hebben in alle vroegte een enorme ansichtkaart met "Groeten uit stralend Zeeland" aan het stadhuis in Middelburg opgehangen. Op de kaart staan vrolijk recreërende mensen, rokende schoorstenen en een stralende kerncentrale. Naast het stadhuis staat een geluidswagen met het geluid van een ruisende zee, onderbroken door sirenes. Met deze actie wil Greenpeace de Zeeuwen wijzen op de belangrijke keuze die de dag erna bij de gemeenteraadsverkiezingen in het stemhokje gemaakt moet worden: voor Zeeland als dé nucleaire provincie van Nederland of voor een echt schoon en stralend Zeeland. De actie is onderdeel van de campagne "Groeten uit stralend Zeeland".

Bijlagen:
Manifestatie tegen Borssele-2

15 augustus 2009

Op de Markt in hartje Middelburg wordt door de jongeren afdeling van GroenLinks, DWARS, een manifestatie gehouden over de plannen van Delta voor Borssele-II. Er zijn bandjes, een raaskalpoëet, sprekers van jongerenafdelingen van verschillende partijen en van 'Stop Borssele'. Ondanks hartje zomer zijn er toch zo'n 60 belangstellenden, goed voor Middelburgse begrippen. De media in Zeeland schenken er geen aandacht aan: 'Zeker bezig met een koe in de sloot…?" zegt een plaatselijke activist.
Spandoek voor Comisssaris van de Koningin

14 augustus 2009

In Middelburg hangen bewoners aan de Dam tegenover het provinciehuis een groot spandoek op om Commissaris van de Koningin en verklaard voorstander van Borssele-II Karla Peijs te laten weten dat niet alle Zeeuwen voor kernenergie zijn. Op het spandoek is te lezen: "The answer, dear Karla, is blowing in the wind"
Eerste bezetting tegen Borssele-2

3 augustus 2009

De eerste directe actie tegen Borssele II na de aankondiging van Delta. Zo'n 15 actievoerders van het Klimaatkamp brengen de Delta een bezoek en willen in het gebouw op zoek naar de directeur die vaak heeft gezegd altijd 'in' te zijn voor een goed gesprek. De meeste komen echter niet verder dan de hal. Daar wordt dan maar muziek gemaakt door de meegebrachte sambaband. Directeur Boersma laat zich niet zien en een goed gesprek zit er niet in. Ja, 2 of 3 mensen kunnen in een kamertje met een vertegenwoordiger van het bedrijf een gesprek, maar iedereen of niemand, vinden de activisten. Als de opgetrommelde politie heeft gesommeerd verlaten ze het pand. "Deze poging om tot een goed gesprek te komen moet dan ook gezien worden als een van de pogingen uit een heel breed palet om druk uit te oefenen om de bouw van een nieuwe kerncentrale te voorkomen", aldus de activisten.

Bijlagen:
Protest aandeelhoudersvergadering Delta

25 juni 2009

De aandeelhouders van Delta (provincie Zeeland, en gemeentes in voornamelijk Zeeland) komen samen in Goes om bijgepraat te worden over de plannen van het bedrijf om een nieuwe kerncentrale in Borssele te gaan bouwen. Als ze daarna naar buiten komen staan er zo’n 25 demonstranten van Stop Borssele, WISE, stichting Laka, GroenLinks en SP. Ze staan er met grote spandoeken die duidelijk maken dat ze niets zien in de plannen van Delta voor Borssele-II. Kernenergie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. "We hebben 10 jaar (en ws. minder) om te zorgen dat de temperatuurstijging onder de kritieke grens van 2 graden blijft. We kunnen die 10 jaar niet verknoeien door iets te bouwen wat hooguit pas over 10 jaar klaar is, dan nog geen kilowatt heeft geproduceerd, maar wel miljarden uit de markt heeft opgeslokt die aan werkelijke oplossingen zouden moeten worden besteed."
Later wordt er nog een petitie aangeboden aan directeur Boerma met als boodschap: ”Kernenergie is vies, duur en gevaarlijk!”

Bijlagen:
Delta wil nieuwe kerncentrale(s)

25 juni 2009

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta start formeel de procedure die in 2011 moet leiden tot het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een kerncentrale in Borssele. Ze doet dat door het indienen van een startnotitie bij het ministerie van VROM.
Greenpeace probeert 's morgens vroeg voor de ingang van het Delta-hoofdkantoor in Middelburg een opslagplaats voor radioactief afval te bouwen. Het lukt echter niet om de vaten vlak voor de ingang neer te zetten en dus wordt de opslagplaats aan de overkant van de weg gebouwd. Spandoeken maken duidelijk hoe Greenpeace er over denkt: Tweede Kerncentrale? Gevaarlijk Delta-plan!

Bijlage:
Delta: nieuwe kerncentrale serieuse optie

4 maart 2006

De actiegroep 'Stop Borssele' voert actie bij het hoofdkantoor van Delta in Middelburg. Delta is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft enkele weken daarvoor laten weten dat een nieuwe kerncentrale wat hem betreft een serieuze optie is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Delta laat daarop weten een tweede centrale in Borssele niet bij voorbaat uit te sluiten en zegt later zelfs dat men plannen ontwikkelt voor de bouw van een nieuwe kerncentrales Het politieke klimaat voor kernenergie is in die afweging nog wel erg belangrijk, geeft men toe.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren