Weer transport naar Rusland; opnieuw protest

9 mei 2007

Ongeveer 35 mensen demonstreren in Hengelo (Ov.) tegen de verarmd uranium transporten van Gronau naar de Rotterdamse Waalhaven. Vandaar wordt het per schip naar Rusland vervoerd. Volgens de demonstranten is het gewoon het exporteren van radioactief afval en heeft Urenco er een groot financieel voordeel van om het niet in West-Europa op te hoeven slaan. Het is duidelijk dat de bekendheid van de transporten en de oppositie er tegen nu ook in Nederland toeneemt. Het transport loopt overigens ernstige vertraging op door een brand in een trein bij Borne. UF6 is chemisch zeer gevaarlijk, zeker als het in contact komt met water (luchtvochtigheid).

Bijlagen: