Nog steeds 'Geen vrede met kernenergie'

3 april 1983

Op eerste paasdag wordt er een grote manifestatie/demonstratie georganiseerd onder de leus 'Geen Vrede Met Kernenergie'. Deze leus moet de verwevenheid tussen kernenergie en kernwapens duidelijk maken. Het geheel vindt plaats in Almelo. Vanaf 's middags is er manifestatie met muziek (o.a. Werktuig, Ontstemd en Herman Finkers), sprekers/sters, groepenmarkt en een presentatie van bedrijven die milieuvriendelijk werken, in een grote tent op de markt. 's Avonds is er een fakkeloptocht naar de UCN, waar ruim 3000 mensen aan mee doen. Daarna is er nog een nachtwake waar enkele tientallen mensen aan deelnemen. Arjan van Vaassen van het organiserend comité: "Omdat Urenco uranium betrekt uit de Rössing-mijn in Namibië, ondersteunt dit deels Nederlandse bedrijf de illegale aanwezigheid van Zuid-Afrika in Namibië".

Bijlage: