kernenergie algemeen

Nep-reportage over diefstal plutonium

10 november 1974

Is het een actie? We denken van wel. Iedereen doet het op een manier waar hij/zij goed in is. Het is een fake-brief die voor opschudding zorgt, maar dan op de radio. Het KRO-programma ‘Voer voor vogels’ zend een reportage uit over een overval op een transport van plutonium in de VS. De bende zou, zo wordt gesuggereerd, het plutonium gebruiken om “ergens op aarde haar eisen af te dwingen”. Politici die op het punt stonden commentaar te geven op de berichten en toen merkten dat het verzonnen was, reageerden verbolgen. “Met dit soort ernstige zaken mag je geen grapjes maken”, aldus de fractie-specialist ‘atoomzaken’ van de VVD. Naar verluidt bellen duizenden luisteraars naar de KRO. (Link naar omschrijving van de uitzending in het Omroeparchief Beeld en geluid)

Bijlage:
Website energiebedrijf E-On gehackt

18 oktober 2011

De website van energiebedrijf E-on is gehackt. Teksten over kolen en kernenergie zijn daarbij veranderd. De tekst is ook rondgetwitterd en is door journalisten opgepikt in de media met verwijzingen naar de kernramp in Fukushima. Zo stond er dat een bedrijf wel gek moet zijn om nog te investeren in kerncentrales en stond er bij informatie over kolencentrales opeens dat de overheid E-on de komende 10 jaar zo’n 2 miljard euro steun verstrekt, door de compensatie van CO₂-kosten die E-on in rekening brengt aan haar klanten.
'Ministerie onbereikbaar door kernramp'

26 oktober 2006

Greenpeace hangt bij het ministerie van VROM een groot spandoek op met de tekst: ‘Dit ministerie is op 22 november onbereikbaar door een kernramp’. In aanvulling op de overheidscampagne ‘Denk Vooruit’ waarschuwt Greenpeace tegen de gevaren van kernenergie.
In september startte de overheid de voorlichtingscampagne ‘Denk Vooruit’ met televisiespotjes en een website. Onder het motto ‘rampen vallen niet te plannen, wél te voorkomen’, laat de campagne aan burgers zien wat ze moeten doen bij een ramp. Greenpeace wil met de eigen versie van de ‘Denk Vooruit’-campagne laten weten dat kernrampen voorkomen kunnen worden, simpelweg door te kiezen voor energiebesparing en schone energie. Een kerncentrale is dan niet nodig. Vijf actievoerders worden gearresteerd.

Bijlagen:
Rood tegen kerncentrales

22 april 2006

Om te herdenken dat de ramp in Tsjernobyl 20 jaar geleden begon worden in verschillende steden (oa. Delft en Groningen) door ROOD (de jongeren in de SP) in samenwerking met de plaatselijke groep van Milieudefensie handtekeningen opgehaald tegen kernenergie. Op de flyers die uitgedeeld worden staan ook tips om zelf energie te besparen. De handtekeningen worden gezet onder de internationale petitie: "1 miljoen Europeanen tegen kernenergie".

Bijlagen:
Bezoekers kernenergie-bijeenkomst weigeren hapje eten

24 januari 2006

Activisten van WISE in witte pakken en mondkapjes, bieden bezoekers van een Clingendael-seminar in Den Haag over de toekomst van kernenergie in Europa 'radioactief' voedsel aan. De bezoekers gaan niet in op het aanbod om een hapje te nemen van zwijnenvlees uit het zuiden van Duitsland (nog steeds besmet door Tsjernobyl), vis uit de Ierse Zee (Sellafield lozingen), paddestoelen uit Oekraïne, of noten en spinazie uit Turkije (Tsjernobyl). Motto: "If nuclear power is the answer, it must have been a pretty stupid question".
Veel arrestaties bij verboden demonstratie

22 november 2000

Als duidelijk is dat de COP6-conferentie gaat mislukken en een aantal landen onder aanvoering van de VS implementatie van eerder gemaakte afspraken saboteert, wordt er overhaast een ‘walk of shame’ georganiseerd. Deze demonstratie zal langs een aantal ambassades gaan die proberen kernenergie op de agenda van de conferentie te krijgen: VS, Japan, Canada, China en India. De politie verbiedt de demonstratie (er zouden niet genoeg agenten zijn voor ‘begeleiding’, en het zou niet precies 48 uur van tevoren aangemeld zijn). Als na lang heen en weer gepraat het overgrote deel van de betogers toch vanaf het Malieveld de straat op loopt om met de demonstratie beginnen, komen van alle kanten ME-bussen die iedereen klem rijden: politie genoeg blijkbaar. Iedereen wordt ingesloten en gearresteerd: 129 demonstranten zitten tot laat in de middag vast en een aantal die anoniem wensen te blijven nog langer. Zoveel arrestaties is in Nederland nog niet eerder voorgekomen bij een anti-kernenergie demonstratie.

Bijlage:
Demonstratie 'Don't nuke the climate' tijdens milieuconferentie

13 november 2000

Van 13 tot 24 november vindt in Den Haag de COP-6 conferentie plaats. Op deze grote VN-milieuconferentie (de vorige was in Kyoto) moeten afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De nucleaire lobby probeert dat uit te buiten door kernenergie als oplossing te presenteren. Hoewel ze op de vorige conferenties volop aanwezig waren, waren hun resultaten gering. Nu proberen ze kernenergie als een van de middelen goed gekeurd te krijgen, die landen mogen inzetten om hun emissiedoelstelling in het buitenland te halen. In vaktermen heten die middelen 'Clean Development Mechanisms'. De conferentie wordt een fiasco voor het milieu: er wordt helemaal geen afspraak gemaakt over de implementatie van eerdere normen. Er worden veel milieuacties gevoerd tijdens de hele conferentie en 13 november is uitgeroepen tot No Nukes dag. In de nacht ervoor worden er posters geplakt, waar meteen al een aantal mensen bij worden gearresteerd. ’s Middags is er een ‘don’t nuke the climate’ demonstratie. Er nemen ongeveer 50 mensen aan deel die niet eens in de buurt van de congresplek mogen komen. In een park wordt de demonstratie ontbonden. Hoewel minister Pronk (voorzitter van de conferentie) van tevoren heeft gezegd dat ruim baan gegeven moet worden voor protest (dat zou zijn beleid alleen maar ondersteunen) is de Haagse politie altijd in grote getale aanwezig en grijpt vaak hard en snel in. Er is een samenscholingsverbod in de buurt van het congrescentrum, maar toch lukt het veel groepen om acties te laten slagen.

Bijlage:
Nep radioactief afval vat op oprit A-58

19 februari 1988

Groot alarm wordt er geslagen: brandweerkorpsen van verschillende gemeentes, politie en stralings- en milieudeskundigen worden in allerijl opgeroepen. De oorzaak is de vondst van een geel vat met daarop radioactiviteittekens en een sticker die vermeld dat de inhoudt Kobalt-57 is. De container wordt gevonden bij een oprit van de A-58 (Goes-Bergen op Zoom) in Zeeland. Na onderzoek (in een bunker van de Bescherming Bevolking) komt men er achter dat er alleen maar zand in zit. Men vermoedt een actie door tegenstanders van kernenergie. Dat kan kloppen.
Nep radioactief vat zorgt voor paniek

17 december 1987

In de Burgel, een gracht in Kampen, drijft een vat met het opschrift: “Pas op! Radioactief afval”. Een buurtbewoner belt de politie, die de brandweer belt, die het ook niet weet en de brandweer in Zwolle alarmeert. Die onderzoekt het vat en vindt geen enkel spoor van radioactiviteit. "“Een misselijk soort gevoel voor humor”, zegt de politiewoordvoerder in Kampen.
Ziekenfonds moet meer doen aan preventie

13 september 1987

Bij het kantoor van het ziekenfonds in het Gelderse Doorwerth demonstreren enige tientallen verplichtverzekerden. Volgens hen moet het ziekenfonds actief zijn in het voorkomen van ziektes en daarom acties steunen of voeren tegen bijvoorbeeld kerncentrales en fabrieken die giftige stoffen lozen of produceren. Andere eisen: condooms, acupunctuur en gezond voedsel in het ziekenfondspakket; optreden tegen de chemische-farmaceutische industrie en geen geld voor genetisch-erfelijk onderzoek.
Inhoud syndiceren