Borssele 1

de kerncentrale plus nieuw geplande

Vaten visualiseren 'opbrengst' langer open houden Borssele

30 oktober 2003

Ongeveer 150 mensen 'vieren' de dertigste verjaardag van de kerncentrale in Borssele door 600 200-liter vaten 'radioactief afval' op de dijk voor de centrale neer te zetten (meer foto's). Deze vaten symboliseren de hoeveelheid hoogradioactief afval dat in die 30 jaar geproduceerd is. Binnen is de kernenergielobby bijeen. Ze voelen zich gesterkt door het feit dat de centrale minimaal open blijft tot 2013 en vinden dat het tij keert voor kernenergie. Jan Terlouw spreekt zich uit voor nieuwe kerncentrales maar vindt wel dat Nederland te dichtbevolkt is: Oost-Europa zou een goede locatie zijn.
De antikernenergie demonstranten komen af op een oproep door een breed gelegenheidsverbond van de milieuorganisaties Greenpeace, WISE, Natuur en Milieu, Milieudefensie en de Zeeuwse Milieufederatie samen met de politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA.

Bijlagen:
PvdA: ga niet akkoord met langer openblijven Borssele!

5 maart 2003

Greenpeace biedt 50.000 handtekeningen aan aan PvdA-leider Wouter Bos om daarmee de druk op de PvdA te vergroten om niet akkoord te gaan met langer open blijven van de centrale in Borssele. De PvdA en CDA zijn bezig met onderhandelingen voor een nieuw kabinet en Borssele lijkt open te blijven door dat de PvdA het als 'wisselgeld' gebruikt in de onderhandelingen. Samsom (ex-Greenpeace campagneleider nucleair en nu PvdA-kamerlid) zegt dat er nog niets besloten is en dat het 'een hard punt' is voor de PvdA. Kernenergie staat dan voor het eerst op de formatieagenda. (Niet veel later breken deze onderhandelingen en na een korte formatie komt er een kabinet CDA, VVD en D'66 die besluiten Borssele tot minstens 2013 open te houden)
CDA-kantoor voor opslag kernafval

20 februari 2003

Actievoerders van WISE nemen het CDA-kantoor in Den Haag in gebruik als opslagplaats voor radioactief afval. Gele tonnen met het stralingsteken worden naar binnen gedragen en met aanplakbiljetten wordt duidelijk gemaakt waar het gebouw voor gebruikt gaat worden. Volgens WISE lijkt het CDA in de kabinetsformatie te kiezen voor het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele. Daarmee wordt de partij verantwoordelijk voor de productie van nog meer kernafval waar geen oplossing voor is. Ook wordt een gesprek gevraagd en gekregen waarin WISE nogmaals haar standpunt duidelijk maakt: onmiddellijke sluiting van de kerncentrale in Borssele.

Bijlagen:
Essent-kantoor in Groningen bezet door lekkende afvalvaatjes

24 september 2002

Het hoofdkantoor van Essent in Groningen is doelwit van een actie op de dag van de uitspraak in de zaak Borssele. Zo’n 15 mensen bezetten de centralehal van het complex en een aantal klimmen naar boven en hangen en groot spandoek op: ‘Borssele Dicht Essentieel’. Binnen zijn er wandelende vaten afval waaruit een wit poeder lekt.
De rechter in Den Bosch heeft die morgen uitspraak gedaan in de zaak of er afspraken zijn over de sluiting van Borssele. Volgens het vonnis zijn er wel degelijk afspraken tussen de SEP en de staat, en hebben beide partijen ook beloofd zich daar aan te houden, maar is er geen civielrechtelijk contract. Met dit vonnis is de door de Kamer en regering besloten sluitingsdatum van 31 december 2003 van de baan. Noch de regering noch de Kamer wil dit vonnis repareren door nieuwe wetgeving of zelfs maar een hoger beroep.

Bijlagen:
Meer kernafval door langer open blijven Borssele

17 september 2002

Op Prinsjesdag wordt in Den Haag de manifestatie ‘Keer het Tij’ gehouden. Doel er van is om te protesteren tegen allerlei plannen van het nieuwe rechtse (CDA, VVD, LPF) kabinet, zoals: meer wegen, restrictiever immigratiebeleid en het langer open houden van de kerncentrale in Borssele. WISE protesteert hier tegen en laat in het kader van haar campagne tegen Essent (voor de helft eigenaar van Borssele) ‘radioactief afval’ begraven. Afval dat zal ontstaan door het langer open houden van de kerncentrale.
Afspraak = afspraak: Borssele dicht!

16 september 2002

Ongeveer 15 actievoerders van de SP sluiten bij de wisseling van de avondploeg symbolisch de kerncentrale in Borssele onder het motto "afspraak = afspraak". Ze protesteren daarmee tegen de pogingen om de kerncentrale langer open te houden en willen dat de nieuwe regeringspartijen zich houden aan de gemaakte afspraak en dat de kerncentrale uiterlijk 31-12-2003 dicht gaat.
Demonstratie tegen langer openhouden Borssele

22 juni 2001

De Raad van State vernietigde in februari 2000 de vergunning met de sluitingsdatum 1-1-2004 voor de kerncentrale in Borssele. De Staat begint vervolgens een procedure bij de burgerrechter. De rechtzaak van het Ministerie van Economische Zaken tegen de EPZ over de sluitingsdatum begint op 22 juni met een zitting in Den Bosch. De Staat zegt dat er een duidelijke afspraak is over 1-1-2004 als sluitingsdatum; de exploitanten van de kerncentrale ontkennen een dergelijke afspraak. In Den Bosch demonstreren enkele tientallen werknemers van de centrale voor langer open houden. Maar ook zo’n 120 tegenstanders van kernenergie die eigenlijk vinden dat de centrale onmiddellijk dicht moet.
In september 2002 beslist de rechter uiteindelijk dat er wel een afspraak is, maar geen civielrechterlijk contract. Daarmee is de sluiting uiterlijk 31-12-2003 van de kerncentrale van de baan.

Bijlagen:
Borssele onmiddellijk dicht!

21 juni 2001

Greenpeace beklimt opnieuw de koepel van de kerncentrale in Borssele: de kerncentrale dient onmiddellijk gesloten te worden, maar uiterlijk voor 1-1-2004. Een dag later begint in Den Bosch het proces over die sluitingsdatum. In 1994 was die sluitingsdatum overeengekomen door regering en exploitant en vervolgens vastgelegd in een vergunningswijziging. Na vernietiging daarvan door de Raad van State is er nu een rechtzaak om de sluiting af te dwingen.
Vier van de zes activisten worden voordat ze op de koepel zijn aangehouden, de twee overigen komen wel bovenop. Nauwelijk een half jaar eerder, na een vorige 'koepelbezetting' had de directeur nog gezegd dat activisten op de koepel niet nog een keer mocht gebeuren.
6000 liter radioactief water terug bij kerncentrale Borssele

5 juni 1999

Greenpeace dumpt 6000 liter radioactief afvalwater bij de kerncentrale in Borssele. Het water is afkomstig van de lozingspijp van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Toen Greenpeace van de minister geen toestemming kreeg om het afvalwater aan land te brengen, besloot men het zonder toestemming bij de kerncentrale achter te laten. De kerncentrale is volgens Greenpeace verantwoordelijk voor het radioactieve vervuilde water. Twee grote tanks worden voor de poort achtergelaten en nog twee tanks over het hek van de kolencentrale getild en daar neer gezet. De COVRA haalt in opdracht van VROM het afval op en slaat het op. Er blijkt inderdaad sprake van verhoogde straling. “La Hague loost zonder blikken of blozen 230 miljoen liter per jaar, maar zodra er een klein deel van dit water wordt teruggebracht, weet niemand er raad mee”, aldus Greenpeace.
Plutonium te koop op de markt in Middelburg

25 april 1998

Onder het motto: ‘Plutonium verkoop; Geld toe!’ organiseert ‘Stop Borssele’ in Middelburg een actie tegen kernenergie. “Vroeger, voordat het vrede was”, zegt een woordvoerder cynisch, “was plutonium goud geld waard, nu moet je stortingskosten betalen”. Weinig mensen hebben belangstelling: “wat moet ik ermee?” is de reactie, en “dat is nu juist ook het probleem!”. Daarom: stoppen met kernenergie en met opwerken. De actie is tevens de Tsjernobyl herdenking in Zeeland.
Inhoud syndiceren